منو اصلی
آغاز عمليات نظامي گسترده

آغاز عمليات نظامي گسترده

گرچه از آغاز تهاجم نظامي دشمن به خاك جمهوري اسلامي ايران رزمندگان اسلام طي عمليات چريكي بطور مداوم ضربات طاقت فرسايي را بر دشمن وارد مي آورند و اين امر خود در جلوگيري از پيشروي دشمن و شكستن روحيه مزدوران بعثي تأثير بسزا داشت ولي رزمندگان اسلام با گذشت چند ماه از آغاز جنگ موفق شدند عمليات گسترده خود را سازمان دهند .

بطوريكه اولين عمليات نظامي گسترده عليه دشمن در تاريخ 21/3/60 پس از گذشت حدود دو ماه در منطقه دارخوين و تحت نام " فرمانده كل قوا خميني " انجام گرفت .

سلحشوران اسلام در اين عمليات با تار و مار ساختن يك تيپ زرهي عراق ، ضمن انهدام 43 تانك و نفربر ، 29 تانك و نفربر ديگر را نيز سالم به غنيمت گرفته و مقدمه شكستن محاصره آبادان را فراهم ساختند .

در پي اين عمليات ، عمليات گسترده ديگري انجام گرفت كه مهمترين آنها عمليات " ثامن الائمه " يا شكستن حصر آبادان ، " طريق القدس " ، " فتح المبين " ، " بيت المقدس " ، " رمضان " ، " محرم " و ... مي باشد . طي هر عمليات بخشهاي وسيعي از اراضي اشغال شده توسط دشمن آزاد شد و دشمن با دادن تلفات فراوان و حمعا حدود 50 هزار اسير مجبور به فرار گشت . مهمترين و شورانگيزترين عمليات رزمندگان اسلام عمليات آزادسازي خرمشهر بود كه انعكاس بين المللي وسيعي يافت و دژي كه استالينگراد عراق ناميده مي شد فتح گرديد .

در عمليات آزاد سازي خرمشهر كه 25 روز به طول انجاميد ، بيش از 19 هزار نفر از سربازان دشمن به اسارت رزمندگان اسلام در آمدند و بيش از 16500 تن از آنان كشته و زخمي شدند .

آزادي خرمشهر به حدي افسانه اي بود كه رسانه هاي گروهي تا روزها پس از فتح خرمشهر هنوز با ناباوري از آن ياد مي كردند و روزها طول كشيد تا رژيم عراق به واقعيت آن اعتراف كرد .

با آزادي خرمشهر كمر دشمن بعثي شكست و نداي صلح طلبي رژيم متجاوز عراق بالا گرفت . گرچه پيروزي خرمشهر يك كار خدايي بود و وقوع آن در مخيله هيچكس نمي گنجيد و شور و هيجان و شادي ناشي از آن سراسر جبهه ها و شهرها را فرا گرفت و دل تك تك مسلمانان در اقصي نقاط عالم را شاد كرد و جهان را به قدرت جمهوري اسلامي ايران و عزم راسخ رزمندگان اسلام در ادامه دفاع مقدس خويش معترف ساخت ولي ويراني هاي خرمشهر و آثار خون شهداي حماسه آفرين اين شور عشق و ايثار بعنوان يك سند زنده تاريخ انقلاب اسلامي باقي ماند .

اين شهر بندري زيبا كه زماني يك مركز تجارتي مهم در خاورميانه بود بدست مزدوران بعثي صهيونيست عراق به ويرانه اي تبديل شد كه دل هر بيننده اي را بدرد وا مي دارد .

بخش عظيمي از شهر توسط دشمن تسطيح و مين گذاري شده و تقريباً تمامي ساختمان هاي باقيمانده شهر آسيب فراوان ديده بود .

مسجد جامع شهر كه آخرين سنگر مقاومت رزمندگان باقيمانده در شهر قبل از اشغال نهايي شهر بود در مدت اشغال ، آسيب فراوان ديده بود .