منو اصلی
تاريخچه بنيان سازمانهاي ايرانگردي

تاريخچة بنيان سازمان‌هاي ايرانگردي

آغاز قرن بيستم در ايران با تحولات سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بسياري همراه بود. وقوع انقلاب مشروطيت در سال‌هاي پايان قرن نوزدهم به برقراري يك حكومت مدني در كشور منجر شده و بدين ترتيب ديوانسالاري جديدي در ايران به وجود آمد. پيدايش مؤسسات تمدني جديد از قبيل تأسيس دانشگاه تهران در سال 1313ش ، وزارتخانه‌هاي مختلف ، بيمارستانها ،مدارس جديد ، ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني ، شهرداري‌ها ، تشكيل مجلس شوراي ملي ، احداث برخي كارخانه‌هاي صنعتي و ساخت هتل‌ها و مهمانخانه و تأسيس تماشاخانه و سينما از مظاهر اين دگرگوني‌هاي مهم به شمار مي‌روند.

با ورود اولين اتومبيل به ايران در 1279ش. در دورة مظفرالدين شاه قاجار، به تدريج اين وسيلة نقليه جديد در ايران رواج يافت و عملاً از سال‌هاي 1300ش. به بعد، جاي جانوران باركش را در مسافرت‌هاي شهري و بين شهري گرفت. نخستين راه شوسه كه در سال 1253ش. ميان تهران و شهر ري ساخته شده بود ، الگوي توسعة راههاي كشور شد و به دنبال آن ، پس از انقلاب مشروطيت ، به تدريج راه‌هاي بين شهري تعريض و براي رفت و آمد اتومبيل‌ها آماده شد. در همين حال احداث راه آهن سراسري ايران در سال 1317ش. افتتاح اولين مؤسسه مسافربري هوايي در سال 1306ش. و سرانجام ساخت نخستين فرودگاه كشوري (قلعه مرغي) در سال 1321ش. و سپس فرودگاه مهرآباد در سال 1337ش. زمينة مسافرت را در كشور سهولت بخشيد.

در اوايل اين قرن ، تنها حدود 2400 كيلومتر راه شوسه در كشور وجود داشت و بسياري از سفرها با استفاده از وسايل حمل و نقل سنتي انجام مي‌گرفت . با ورود وسايط نقلية جديد زميني و هوايي به كشور و ساخت و توسعة راهها و فرودگاه ، امكان سفر به ايران و در ايران آسان‌تر شد و به دنبال آن، تعداد مسافران خارجي افزايش يافت. البته كشف نخستين چاه نفت در مسجد سليمان به سال 1907م. توجه كشورهاي صنعتي را به سوي ايران جلب كرد و در سال‌هاي پس از آن ايران يكي از پر رفت و آمدترين كشورهاي منطقه محسوب شد.

افزايش مسافران خارجي به ايران و استقبال مردم از وسايط نقلية جديد و تسهيلاتي كه طي نيم قرن در كشور به وجود آمده بود ، حجم مسافرت در كشور را بالا مي برد .

يهوديان از قرن‌ها پيش در كنار هم در اين سرزمين زندگي كرده و مي‌كنند. اقوام مختلف ايراني شامل فارس‌ها ، لرها ، كردها ، بلوچ‌ها ، تاتها، گيلگها ، مازندرانيها ، تالش‌ها در كنار اقوام ترك تبار، عرب ، تركمن ، ارمني و... نمونه يك همزيستي كامل و همبستگي پايدار ملي را به نمايش گذاشته‌اند كه دربسياري از نقاط دنيا سابقه ندارد.

: : نامجو ، عباس . سيماي فرهنگي ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 384 ـ 383 * منبع :