منو اصلی
افشاريه

افشاريه و زنديه

ظهور نادرشاه افشار به سلطنت صفويه خاتمه داد.با آنكه در عالم سياست به او اهميت بسيار داده شده است. اما در اين دوره در عالم هنر پيشرفت چشمگيري ديده نمي‌شود؛ تنها زرگري و طلا و نيز ميناكاري ترقي داشته است. همچنين بعضي از قرآنهاي نفيس مذهب در دست است كه به زمان نادر نسبت داده مي‌شود، كاخ خورشيد و برج‌هاي ديده‌باني شهر كلات از هنر معماري اين دوره است.
اندكي پس از مرگ نادر، كريم خان زند در شيراز مستقر شد و در آن شهر عمارات بزرگي بنا نمود كه به نام او مشهور است. از جملة آنها ، ارگ كريم خان ، مسجد ، حمام و يك بازار است. از ويژگي‌هاي كاشيكاري اين دوره ، استفاده از نوعي رنگ گل سرخ است كه در زمان قبل ديده نمي‌شود. تزيينات كاشيكاري در بدنة بناها از آجرهاي كاشي و زمينة سفيد بود . صورت شخصيت‌هاي رسمي ، صحنه‌هاي هنرنمايي رستم پهلوان ملي ، شكار و دورنماها در كاشيكاريها ديده مي‌شوند.
 
نامجو ، عباس . سيماي فرهنگي ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 263 ـ 262 * منبع :