منو اصلی
رقصهاي رایج

رقصهاي رايج در ميان مردم ايران

رقصهاي محلي ميان ايلات و طوايف خراسان كه مهم‌ترين آنها عبارتند از :

1. رقص قوچاني ؛ 2. رقص تربت جامي ؛ 3. رقص اسفرايني ؛ 4 . رقص دسته جمعي زنان در يك دايره ؛ 5 . رقص دسته جمعي مردان ؛ 6 . رقص چوبي رزمي مردان .

رقص چوبي يا چوب بازي در روستاهاي بختياري كه با شمشير بازي شباهت بسيار دارد .

رقصهاي محلي ايلام كه شامل « الپرگه » ، « شانه شكي » ، « سيل سما »‌ست .

رقص ايل قشقايي ، كه رقص با چوب يا چوب بازي مخصوص مردان آن معروف است و در هنگام جشنهاي عروسي و اعياد اجرا مي‌شود .

رقص ميان ايلات و طوايف كرد كه پر جنبش‌ترين ، گوياترين و باصفاترين يادگارهاي ديرين اين ديار است .

رقص بلوچي كه جنبة ملي و مذهبي دارد و در دو هنگام اجرا مي‌شود : رقص براي معالجة بيماران و رقص در جشنهاي عروسي و عيدها .

رقص تركها كه همانند موسيقي آنها نشاط انگيز است واز شهرت خاصي برخوردار است رقص سماع كه رقص ويژة صوفيان و دراويش است .

نامجو ، عباس . سيماي فرهنگي ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 185 * منبع :