منو اصلی
منطقه پست داخلي
منطقه‌ي پست داخلي
اين بيابانها از چند كيلومتري جنوب تهران آغاز شده، در امتداد جنوب – جنوب شرقي تا حدود بم در راه ميان كرمان و زاهدان به طول 1.500 كمـ ادامه دارد. در اين منطقه وسيع رشته كوههاي متعدد و مجزايي نيز وجود دارد كه بيابانها را به واحدهاي كوچك‌تري تقسيم مي‌كند. مهم‌ترين اين كوهها از ناحيه‌ي كوه سرخ (ميان كاشمر و سبزوار) شروع شده، در امتداد شمال شرقي – جنوب غربي به طول تقريبي 500 كمـ تا حدود يزد ادامه دارد. اين كوهها منطقة بياباني مركز ايران را به دو قسمت نامساوي تقسيم مي‌كند كه بخش شمالي را دشت كوير، و جنوبي را دشت لوت ناميده‌اند. دشت كوير در مثلثي ميان يزد و سبزوار و قم واقع شده است و استان سمنان را با بخشي از استانهاي مركزي، خراسان، يزد و اصفهان در بر مي‌گيرد. طول شرقي آن از قم تا بجستان 500 كمـ و عرض شمالي – جنوبي آن از بيارجمند به جنوب 200 كمـ و ارتفاع متوسط آن در حدود 600 متر است. اما دشت لوت با وسعتي در حدود 160 كمـ 2 از جنوب شرقي خط كوهستاني كه بدان اشاره شده، به طول 600 كمـ تا ناحيه‌ي بم ادامه دارد و بخش‌هايي از جنوب خراسان و مشرق استان يزد و شمال و شمال شرقي استان كرمان و سرانجام شمال استان سيستان و بلوچستان را در بر مي‌گيرد.
 گنجي ، محمدحسن . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 503 * منبع :