English|عربي
صفحه اصلي|اروپا - آمريكا|آفريقا - عربي|آسيا - اقيانوسيه|اخبار سازمان|آشنایی با سازمان
دوشنبه ٠٤ بهمن ١٤٠٠


  چاپ        ارسال به دوست

به قلم رایزنی فرهنگی کشورمان در آذربایجان؛

مقاله «نوروز حلقه وصل انسان و طبيعت» منتشر شد

مقاله «نوروز حلقه وصل انسان و طبيعت» به قلم رایزنی فرهنگی کشورمان در جمهوری آذربایجان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این مقاله آمده است: بار ديگر نسيم نوروز در منطقه وزيدن گرفته است .بوي بهار و شميم حيات بر آسمان و زمين كشورهاي صاحب نوروز پخش مي شود .حيات نباتات و گياهان تجديد مي شود و شادي و شعف و زندگي به آنها بعد از زمستان و سختي برمي گردد و اين تجديد حيات به انسانهاي اين مرز و بوم اميد و زندگي دوباره مي بخشد . انسانها با ديدن نوروز و فصل رويش مجدد به ياد آخرت مي افنتد كه چگونه بعد از مركز دوباره حيات مجدد مي يابند و زنده مي شوند و اين از بركات نوروزي است  كه معنويت و عاقبت انديشي را با خود به همراه دارد .نوروز به عنوان بخش مهمي از فرهنگ مشترك ايران و كشورهاي حوزه تمدني ايران ( افغانستان ، قسمتهائي از پاكستان و هندوستان ، سينك كيانگ ، آسياي ميانه و قفقاز و حتي برخي از كشورهاي عربي ) است كه در طول هزاران سال گذشته آنرا گرامي مي دارند و نقطه وحدت آن ملتها بوده است .

در اين عيد باستاني ، آئين معنوي شامل جشنها  و مراسمهاي مختلفي برگزار مي شود . فارس ، كرد ، ترك ، بلوچ ، ازبك ، تالش ، روس ، افغان ، و حتي برخي غير فارسي زبانها در گرجستان و كشورهاي عرب و همه قوميتها فكر مي كنند كه در اين آئين باستاني مشترك و سهيم هستند و  اين ملتها امروز بيش از 300 ميليون نفر را به خو اختصاص مي دهد .

نوروز عاملي مهم در معرفي تاريخ ، فرهنگ و پيشينه تمدني كشورهاي حوزه نوروز به ساير ملل است .صلح ،محبت ، برادري ، دوستي و نشاط در تاريخ ايران موج مي زند و اين فرهنگ از طريق نوروز به ساير ملل منتشر و معرفي مي شود .پيام نوروز در طول ساليان دراز غير از محبت ، عشق و صلح و دوستي و پاكيزگي و صله رحم نبوده است و به همين دليل اسلام هم اين آئين را تائيد و بر آن صحه گذاشت و همين امر موجب ماندگاري نوروز شد .

نوروز گفتمان هم دلي و هم زباني انسانها در ميان نزاعها ، خشونت و جدال است كه به صلح و رحمت و انسايت دعوت مي كند و به استحكام آئينها ، روابط مردم در شهر رو روستا و خانواده كمك مي كند چون ريشه در احساسات انساني دارد و روح همبستگي در ميان خويشان را برمي انگيزد . چه انسانهائي زيادي كه بعد از اختلافات مادي و يا عقيدتي در روزهاي نوروز به هم مي رسند و آشتي مي كنند و چه سنتهاي ديرينه اي كه در اين ايام موجب اخوت و دوستي بين افرادي مي شوند كه حتي حاضر به صحبت كردن با همديگر نبوده اند . اين عيد ، فرصتي براي با هم بودن ، عبرت آموزي ، پاسداشت ارزشها ، ميراثهاي فرهنگي و طبيعي ، توجه به طبيعت و توجه به خويشتن است . پيام اصلي نوروز پيام وصل به جاي پيام فصل است .

اگر چه در طول تاريخ با تغيير جغرافياي سياسي ملتها تكه تكه شده اند ولي عرف و عادات و فرهنگ سنتي آنها مثل نوروز كه برگرفته از فطرت پاك آنها بوده است هنوز برپا داشته مي شود و اين نشان هم بستگي ميان اين ملتها است .

در طول ساليان گذشته برخي عادات نوروزي به فرهنگهاي ديگر رفته است و چون برگرفته از فطرت پاك انساني بوده است در دل آن مردمان هم نقش بسته و آنها هم به نوعي با آن سنتها آشنا شده و لذت مي برند بنابر اين سفره نوروزي يك سفره جهاني است كه به گونه اي اشتراكاتي با سفره ايران باستان دارد . بر همين اساس است كه امروزه در برخي كشورهاي اروپائي و حتي در سازمان ملل هم جشنهاي نوروزي شناخته شده و در مورد آن صحبت مي كنند .

حال كه فرهنگ نوروز در ميان ملتهاي منطقه شناخته شده است و بر آن فخر مي كنند بايد ديد كه اين امر چگونه مي تواند موجب همگرائي ملتهاي منطقه باشد ؟ براي پاسخ به اين سوال كه در قالب ديپلماسي فرهنگي  و ديپلماسي عمومي مطرح مي شود نكاتي را معروض مي دارم :

1-   شناساندن نوروز براي نسلهاي فعلي و آينده به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير براي ملتها و دولتهاي حوزه تمدني نوروز است و اين امر از مسير آموزش قابل انجام است كه براي جوانان و نوجوانان نوروز تبيين شود و پيامهاي آن بيان شود . بايد در نظر داشت كه هيچ فرهنگي ايستا نيست و پويائي فرهنگها بايد ثبت شود و  ثبت نوروز در يونسكو هم براي ايجاد پيوستگي براي نسلهاي مختلف در عين حال حفظ سنتها بوده است و فلسفه وجودي آن هم همين است .

تبيين پيامهاي نوروزي به هر طريقي به عنوان گفتماني ميان نسلي است .پيام صلح و آرامش نوروزي از يك طرف و پيام پاسداشت طبيعت از طرف ديگر رسالت عظيم نوروز در طول هزاران سال گذشته بوده است  كه امروز هم جوامع بشري بدان نيازمندند .مجامع علمي و سياسي اين كشورها مي توانند روي اين موضوعات كار كنند كه لزوما طرح آنها در ايام نوروز هم نيست بلكه در طول سال مي تواند مطمع نظر كانونهاي علمي و سياسي باشد .

تنوع آداب و رسوم در كشورها با توجه به اقتضائات فرهنگي و محيطي  و در عين حال ثبات و يكساني بنيادهاي فرهنگي و محتوائي مثل پيامهاي معنوي از جمله پيامهاي نوروزي است كه نشان از كثرت در عين وحدت در حوزه تمدني ايران و كشورهاي صاحب نوروز در حوزه فرهنگي است  كه حائز اهميت فراوان است . اسب دواني و پرش از روي آب در تركمنستان ، برپا داشتن علم امام علي در افغانستان و يا شترسواري در آن كشور  و يا سرودن اشعار نوروزي و نيز بيان چيستانهاي ادبي در آذربايجان و دهها آداب و رسوم ديگر در ساير كشورهاي حوزه نوروزي نشان از اين تنوع فرهنگي و در عين حال وحدت  در معنويات دارد . اين تنوع فرهنگي و آداب و رسوم هيچ منافاني با مباني ديني هم ندارد چراكه خداوند متعال هم در سوره حجرات آيه 13 مردم را با تنوع قوميتها و عرفهاي آنها خطاب مي كند ولي بهترين آنها را متقي ترين آنها مي داند بنابر اين اين آداب و رسوم نوروزي و اين پيام نوروزي بايد به نسلهاي آينده منتقل شود .

2-    نوروز از جمله اولين آئينهائي بوده است كه در نزد يونسكو بصورت چند مليتي ثبت شد و 7 كشور در ابتداي امر در اين قضيه اقدام كردند ( ايران ، آذربايجان ، ازبكستان ، قزاقستان ، هند ، پاكستان و تركيه )  و در هفتم فوريه  سال 2010 سازمان ملل با ثبت نوروز يك قطعنامه به عنوان روز بين المللي نوروز در فرهنگ صلح در جهان به رسميت شناخت كه البته تعداد آنها در سالهاي بعد به 12 كشور رسيد و اين امر ظرفيت عظيم كشورهاي منطقه با فرهنگ نوروزي را نشان مي دهد .

3-   به نظر مي رسد كه نوروز در معرفي فرهنگ ملتهاي منطقه به ساير ملل و يا تبادل فرهنگ در بين همين كشورها مي تواند نقش مثبتي را ايفا نمايد كه نيازمند اقدام جدي از سوي اين كشور ها است .

4-   قلمرو فرهنگي نوروز بر همكاريهاي اقتصادي نيز تاثير مي گذارد مثلا در بين كشورهاي عضو اكو ، شانگهاي و يا سازمان همكاريهاي اقتصادي  ايران  و آذربايجان مي توانند به عنوان خاستگاه نوروز نقش پررنگي را ايفا نمايند .

5-   فرهنگ يك قدرت نرم است و نوروز مي تواند مكانيسم فرهنگي مهمي براي معرفي ايران و آذربايجان باشد و يقينا همين مكانيسم فرهنگي مكمل خوبي براي ابزارهاي اقتصادي ، سياسي و حتي نظامي باشد و مي دانيم كه قدرتهاي بزرگ هم از اين ابزارها استفاده مي كنند .بنابر اين فرهنگ و مكانيسم فرهنگي نوروز مي تواند زمينه ساز حضور اقتصادي در كشورهاي دوست بوده و عامل مهمي براي گسترش حضور در مراودات فرهنگي و اقتصادي باشد .

6-   آئينهاي باستاني مثل نوروز به عنوان زمينه اي براي همگرائي منطقه اي  است چرا كه نوروز مي تواند  ظرفيتهاي عظيمي را در منطقه و در بين اين كشورها ايجاد نمايد .در عمل هم برخي از كشورهاي بزرگ چنين كاري را شروع كرده اند . وقتي جاده ابريشم تلاش مي كند كشورها را دور هم جمع كند و از فرصتهاي اقتصادي درون آن بهره مند بشود چرا كشورهاي حوزه نوروز نتوانند چنين چارچوبي را براي خود تعريف بكنند درحاليكه مي دانيم فرصتهاي زيادي در دل اين كشورها موجود است و آنها مي توانند با تعامل فرهنگي از آنها بهره ببرند و اين همان هم افزائي توانائيهاي فرهنگي و حتي اقتصادي در درون خانواده نوروز است .

7-   ناگفته نماند كه اقدام اوليه دولتهاي منطقه در اين مورد بسيار خوب بود و در سال 1389 هجري شمسي نخستين جشن جهاني نوروز در تهران برگزار شد و تهران به عنوان دبيرخانه نوروز شناخته شد و مقرر گرديد كه هر سال يكي از كشورهاي حوزه نوروز ميزبان آن باشد كه اميد است بصورت جدي اين تصميم دنبال شود و موجب همگرائي بيشتر در منطقه بشود .

8-   هويت فرهنگي كشورهاي حوزه نوروز تا حدود زيادي به نوروز و آئينهاي نوروزي وابسته است و همانگونه كه حفظ زبان فارسي براي ايرانيان و زبان آذري براي آذربايجانيها و اردو براي پاكستان و هندوستان مهم است حفظ سنتهاي نوروزي براي همه اين كشورها در راستاي حفظ هويت فرهنگي و تاريخي آنها مهم است و گذر زمان نبايد موجب فراموشي اين آئينها و در نتيجه جذب جوانان در فرهنگ غربي و غير بومي بشود .

9-   يكي از سنتهاي حسنه در نوروز ديد و بازديد در بين خويشاوندان بوده است كه هنوز هم ادامه دارد و علاوه بر آن در ايران و برخي از كشورهاي حوزه نوروز مردم  به مدت يك تا دو هفته در تعطيلات نوروزي سفرهائي را به شهرهاي مختلف مي كنند تا از عرفها و عادات و سنتهاي آنها مطلع شوند و در چند سال گذشته اين سفرها جنبه بين المللي بخود گرفته است و شايد دولتهاي اين منطقه با تقويت اين رفت و آمدها بتوانند به گردشگري در حوزه نوروز كمك نمايند .سفرهاي متقابل بين ايران و تركيه و آذربايجان بسيار مي تواند گردشگري را تقويت و ضمن آشنائي بيشتر با سنتهاي همديگر موجب درآمدزائي براي مردمان اين خطه باشد و اين هم از بركات نوروز مي تواند باشد .

10-                      به عنوان نكته آخر بايد گفت كه نوروز مملو از زيبائي و خوبيها است و سياهي و تاريكي و بدي در نوروز معنا ندارد و لذا هر چه بتوانيم در اشاعه نور و روشنائي كه پيامهاي نوروز است بايد تلاش كنيم و از تاريكيها و بديها بپرهيزيم و در حفظ سنتها و آداب و رسوم خود در ايام نوروزي بكوشيم . اميدوارم روزي برسد كه كشورهاي حوزه نوروز بتوانند با تاسيس يك اتحاديه فرهنگي بنام نوروز دور هم جمع شده و موجبات توسعه همديگر را در همه زمينه ها فراهم سازند . انشاءالله .

هر روزتان نوروز و نوروزتان پيروز باد 

انتهای پیام/ص

 


٠٦:٣٩ - شنبه ٣٠ اسفند ١٣٩٩    /    شماره : ٧٦٦٤٢٦    /    تعداد نمایش : ١٤٩٢خروج
اخبار مرتبط
خبرهاي مهم
روسیه؛ از روابط راهبردی تا روابط میان فرهنگی
برگزاری آزمون پایان دوره مقدماتی زبان فارسي در بغداد
شهید سلیمانی نمونه یک انسان آزادی خواه بود
سرنوشت مسلمانانی که پس از سقوط آندلس از وطن‌شان اخراج شدند
همایش «روز مادر» با حضور زنان سیاستمدار در پاکستان به روایت تصویر
برگزاري جشنواره و سمینار «تحکيم خانواده و حقوق زنان» در تانزانیا
مکتب خواجه احمد یسوی صلح و دوستی است
جشن ولادت حضرت زهرا(س) و گرامیداشت مقام زن با حضور بانوان پاکستانی + تصوير
دوره‌های آموزش ایرانشناسی و زبان فارسی در دهلی‌نو افتتاح شد
همایش ولادت بانوی دو عالم و گرامیداشت مقام زن در پاکستان برگزار شد
جشن «مادر، گنجینه محبت» در عشق آباد برگزار شد
برگزاري همایش «نقش اجتماعی و تربیتی زن از دیدگاه اسلام» در باکو
یادی از ادیب و نویسنده توانا؛ محسن سلیمانی
توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی ایران و صربستان
وبینار «بانوان و تغییرات اجتماعی براساس آموزه‌های دینی» برگزار می‌شود
رونق توليد

 

گزارش تصويري
 • بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
  همایش «بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی: مدافع آزادی، امنیت و زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان» برگزار و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ایران، رهبران ادیان توحیدی از کشورهای سوریه، لبنان، عراق و ایران، سخنرانی کردند.

 • بازدید رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از خبرگزاری تسنیم
  حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، امروز (7 دی‌ماه) از تحریریه خبرگزاری تسنیم بازدید کرد.

 • سفر یک روزه رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به قم
  حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور در سفر به قم ضمن زیارت حرم مطهر حضرت معصومه(س) با جمعی از مراجع تقلید، علما و شخصیت‎های حوزوی دیدار و گفت‌وگو کرد که در این دیدارها بر ضرورت صدور انقلاب با انتقال معارف اسلامی و سواد عمیق قرآنی، روایی و تاریخی به جهانیان، تأکید شد.

 • برگزاري ششمین دور گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و چین
  به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و آکادمی علوم چین، ششمین دور گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و چین با حضور اندیشمندان، استادان و محققان دو کشور به صورت مجازی و به شکل وبینار برگزار شد.

 • برگزاری «محفل شعر امام رضا(ع)» در راولپندی پاکستان
  رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد به مناسبت دهه کرامت، همایشی با عنوان «محفل شعر امام رضا(ع)» در خانه فرهنگ کشورمان در شهر راولپندی پاکستان برگزار کرد.