English|عربي
صفحه اصلي|اروپا - آمريكا|آفريقا - عربي|آسيا - اقيانوسيه|اخبار سازمان|پيوندها|آشنایی با سازمان
سه شنبه ٠١ آبان ١٣٩٧


  چاپ        ارسال به دوست

دومین دور گفتوگوهاي فرهنگی ایران و اروپا/1

ابراهيمي تركمان: آينده روشنی در پسا گفت و گوهاي فرهنگی ایران و ایتالیاست/ تبدیل فرهنگ به زبان جهانی با گفت و گو/ هنر زبان جهانی و مشترک فرهنگ ها

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دومین دور گفتوگوهاي فرهنگی ایران و اروپا گفت: آينده روشنی در پسا گفت و گوهاي فرهنگی ایران و ایتالیاست.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، دومين دور گفتوگوهاي فرهنگي ايران و اروپا (ايتاليا)، صبح امروز پنجشنبه، (14 ارديبهشتماه) با موضوع «نقش هنر در گسترش تعامل و همكاريهاي علمي و فرهنگي» و با مشاركت دانشگاه تهران و دايره المعارف ترهكاني در محل «باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران» آغاز شد.

ابراهیمی تركمان در این مراسم، ضمن ابراز خرسندي از برگزاري دومين دور گفت و گوهاي فرهنگی با كشور ايتاليا، تقارن آن با برگزاري نمايشگاه بين المللی كتاب تهران و انتخاب «ايتاليا» به عنوان ميهمان ويژه با شعار «زيبايی بدون زمان» را نشانه ظرفيت ها و قابليت هاي فرهنگی موجود جمهوري اسلامی ايران و ايتاليا و اراده جدي مسئولان و انديشمندان دو كشور در توسعه روابط فرهنگی دانست

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر اینکه دو کشور ایران و ایتالیا از قابليتهاي فرهنگی بالايی براي نزديکی فرهنگی برخوردار هستند، گفت: همان طور كه در دور نخست گفت و گوها در بنياد دائره المعارف ترِهكانی اشاره شد، دو كشور از قابليتهاي فرهنگی بالايی براي تعامل فرهنگی برخوردارند. در حقيقت بسياري از منازعات و چالشهاي كنونی جهان ريشه فرهنگی دارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: گفت و گوهاي فرهنگی، اين امکان را فراهم میآورد تا انسانها به دور از فضاسازيهاي رسانهاي و تبليغاتی، به معرفی بیواسطه و صحيحتر فرهنگها، عناصر و مؤلفههاي فرهنگی خود پرداخته و مدارا و سعهصدر را در پذيرش تفاوتها و تنوع فرهنگی با يکديگر تجربه كنند.

ضرورت همکاري ايتاليا و ايران در زمينه هاي فرهنگی و هنري

وی در ادامه سخنان خود،  به پیشینه فرهنگی کهن ایران و ایتالیا اشاره و تصریح کرد: ايران و ايتاليا پيشينه فرهنگی كهن و ارزشمندي داشته و داراي توان فرهنگی بسيار بالايی هستند. از اين رو، همکاري دو كشور ايتاليا و ايران در زمينه هاي فرهنگی و هنري بسيار ضروري است.

ابراهیمی ترکمان همچنین، تأکید کرد: تأثيرات اين دو فرهنگ بر يکديگر بسيار است. ايران به عنوان يکی از اثرگذارترين مراكز تمدن جهانی، محل نشو و نماي اديان قديمی، محل انشاء و صدور اولين منشور حقوق بشر، يکی از اصلی ترين زادگاهها و كامل ترين خطوط باستانی، سنت هاي باستانی، هنر و معماري كم نظير در دوره باستان و بالاخره زادگاه فرهنگ چند هزار ساله، همواره مورد توجه انديشمندان، خردورزان و محققين و تاريخنگاران بوده است.

وی ادامه داد: ايتاليا نيز، يکی از غنی ترين كشورها به لحاظ فرهنگی و تاريخی است و همواره به عنوان كشوري با مردمان خلاق و مبتکر در جهان مشهور بوده و اين موضوع به ويژه در عرصه هنر و شاخه هاي آن نمود قابل توجهی دارد.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اذعان اینکه هنر ايران تأثيرات زيادي بر هنر اروپا و ايتاليا داشته است، گفت: هنر ساسانيان در بخش بزرگی از دنياي متمدن زمان آنان رواج داشته و تجليات آن در گوشه و كنار دنياي آن روزگار سرمشق هنرمندان بوده است. تأثير ادبيات ايتاليايی بر آثار ايرانی تنها از قرن بيستم به بعد مشاهده می شود كه آثار ايتاليايی محدودي به فارسی ترجمه شد. تأثير كمدي الهی بر جاويد نامه محمداقبال مشهود است.

وی پيشينه موجود، مناسبات في مابين جمهوري اسلامی ايران و ايتاليا را برخوردار از يك پشتوانه غنی تاريخی، فرهنگی و تمدنی دانست كه از گذشته هاي دور بر قرار شده و در پيشبرد روابط دوجانبه در همه اعصار، بسيار حائز اهميت و مؤثر بوده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: تعاملات فرهنگی ايران و ايتاليا در سال هاي بعد از انقلاب نيز، ادامه يافته و دو كشور در زمينه همکاري هاي علمی، فرهنگی و باستانشناسی توجه ويژهاي داشته اند.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تأکید کرد: با توجه به سابقه تاريخی و فرهنگی ايران و ايتاليا، معرفی فرهنگ اين دو كشور به يکديگر بسيار مهم است و از طريق ارتباطات فرهنگی و گفت و گوي سياسی پس از توافق هسته اي باعث بهبود و تقويت روابط دوجانبه سياسی و فرهنگی دو كشور خواهد شد.

وی در سخنان خود، كار فرهنگی را پايه و ستون ساير اقدامات در روابط بين دو كشور برشمرد و گفت: سرمايه اصلی دو كشور همين ارتباطات و تشابهات فرهنگی می باشد كه در طول تاريخ همواره تداوم داشته است.

تأکید بر گسترش روابط فرهنگی

ابراهیمی ترکمان اظهار کرد: گفت و گوهاي بين فرهنگی به شناخت بيشتر و معرفی صحيح دو كشور نسبت به عناصر و مؤلفه هاي فرهنگی يکديگر كمك می كند و از آن طريق می توانيم با بسط و گسترش روابط فرهنگی بين ايران و ايتاليا، در ترويج صلح در عرصه بين الملل كوشا باشيم.

وی با اذعان اینکه هويت فرهنگی می تواند نقش مهمی در نزديکی بين كشورها داشته باشد، گفت: ما اعتقاد داريم با گفت و گوي فرهنگی می توان فرهنگ را به زبان جهانی مبدل ساخت؛ چراكه فرآيند جهانی شدن، لزوم ارتباط  بين فرهنگی را بيش از گذشته نمايان کرده است.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به برگزاری این دور از گفت و گوها، گفت: از آنجا كه موضوع اين دور از گفت و گوها، هنر است، با توجه به سوابق و همکاري هاي ديرينه دو كشور در اين خصوص می توان به تعريف مشتركی از اين موضوعات رسيد و از بستر اين تعريف، راه روشن گفت و گوها را دنبال کرد.

وی همچنین، مطرح کرد: از آنجا كه انسان ها از يك سرچشمه خلق شده اند و خالق آنها يکی و ذات و سرشت آنها واحد است، احساسات مشتركی دارند كه حتی فاصله هاي زمانی و مکانی قادر به از بين بردن آن نيست. از جمله ابزارهايی كه نقش مؤثري در ارتباط نوشتاري و انتقال فرهنگ و هنر به نسل هاي آينده داشته، نسخ خطی، سرمايه مکتوب هر تمدن و فرهنگ، است.

نسخه هاي خطی، ميراث فرهنگی هر ملتی است

ابراهیمی ترکمان در سخنان خود، پيدايش نسخه هاي خطی را ميراث فرهنگی هر ملتی دانست که هويت فرهنگی هر ملتی در لابه لاي برگ هاي آن نهفته است.

وی با اشاره به ابعاد مختلف نسخه هاي خطی گفت: ابعاد مختلف نسخه هاي خطی از قبيل ابعاد علمی، فرهنگی، هنري، اخلاقی، عرفانی و معنوي، نقش سازندهاي در ارتباط و گفت و گو دارند. به ويژه بُعد هنري نسخه هاي خطی، بسيار جذّاب و متنوع است، زيرا هنر، زبان مشترک فرهنگ ها و جهانی است و كاركردهاي متنوعی دارد. در واقع، نقش فرهنگی نسخه هاي خطی، همان چيزي است كه تمام ملت ها به دنبال آن هستند و اهميت زيادي برايش قائلند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به ایران شناسی و زبان و ادبیات فارسی اشاره و تصریح کرد: در خصوص ايرانشناسی و زبان و ادبيات فارسی نيز، دو كشور داراي سابقه اي طولانی هستند. براي نمونه، در پنج دانشگاه معتبر ايتاليا، كرسی هاي زبان و ادبيات فارسی داير است. اخيرا نيز، در دانشگاه پالرمووكالياري، واحد اجباري آموزش زبان فارسی براي دانشجويان داير شده است و ناگفته نماند که در برخی از دانشگاه های کشورمان، زبان ایتالیایی تدریس می شود.

وی ادامه داد: با توجه به تمام مسائل ياد شده، بر اين مسأله تأكيد می شود كه راهکارها و برنامه هاي ارائه شده در اين گفت و گوها از سوي نهادها و ارگانهاي رسمی دو كشور اجرايی و عملياتی شود. نظر به اينکه اين گفت و گو همزمان با نمايشگاه كتاب ايران و حضور ايتاليا به عنوان ميهمان ويژه آن برگزار می شود، پيشنهاد می شود كه ايران نيز، در يکی از نمايشگاه هاي معتبر بين المللی كتاب در ايتاليا، مانند نمايشگاه كتاب كودک بولونيا، مهمان ويژه باشد.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه، خاطرنشان کرد: با توجه به تعاملات فرهنگی و اشتراكات موجود، می توان آيندهاي روشن را در پس گفت و گوهاي فرهنگی ميان دو كشور متصور شد. اميدوارم اين گفت و گوها بتواند دو ملت را به هم بيش از پيش نزديك کند؛ بديهی است حاصل اين گفت و گوها و انتقال آن به نخبگان و مردم دو كشور می تواند غبار عدم شناخت كافی نسبت به يکديگر را از ذهن جامعه بزدايد.

وی در پایان سخنان خود، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این دور از گفت و گوها، اظهار اميدواری کرد تا گفت و گوهاي فرهنگی ايران و ايتاليا ادامه يافته و مصوبات آن به مرحله اجرايی و عملياتی برسد و نتايج مثبت و سازنده براي تداوم و گسترش روابط فرهنگی دو كشور داشته باشد.

بنابر اعلام این خبر، در اين نشست يك روزه، محمود نيلي احمدآبادي، رييس دانشگاه تهران، وينچنزو آمندولا، معاون وزير امور خارجه ايتاليا حضور و در بخش افتتاحيه به ايراد سخنراني خواهند پرداخت. همچنين در بخش اصلي اين نشست، سيد احمدرضا خضري، حسين سليمي، شاهين حيدري، حسن بلخاري و همايون همتي از ايران و ماسيمو براي، كارلو چرتي، فابيوگراسي، آدریانو والریو رسّی، ماسیّمو پاپا و  کلائودیو لویاکونو از ايتاليا حضور و سخنراني دارند.

گفتنی است، اولین دور گفتوگوهای فرهنگي ایران و اروپا به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و همكاري رايزني فرهنگي كشورمان به میزبانی بنیاد دائره المعارف ایتالیا، آذرماه سال 1395 در رم برگزار شد.

انتهاي پيام/


١٤:٤٣ - 1396/02/14    /    شماره : ٦٧٧٠٣٢    /    تعداد نمایش : ١١٨٩


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
اخبار مرتبط
 آغاز هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان ایران (خبر)
 دومين دور گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و اروپا (خبر)
 نگران دیانت کاذب رایانه ای هستیم/کسب تجربیات سودمند با تعامل با سازمان فرهنگ (خبر)
 خضری: هنر بستری پایدار برای گفت‌وگوی فرهنگی بین کشورهاست (خبر)
 معاون وزير امور خارجه ايتاليا: ارتباطات فرهنگی در تعامل بین ملت ها مؤثر است (خبر)
 نمایش آثار هنرمند فرانسوی در خانه فرهنگ ایران در پاریس (خبر)
 معرفی فرهنگ و ادب ایرانی در بلگراد (خبر)
 تشریح راه‌های تقریب بین مذاهب اسلامی و وحدت مسلمانان در اوگاندا (خبر)
 هفته فیلم جمهوري اسلامي ايران در بنگلادش برگزار مي‌شود (خبر)
 علاقه‌مندی اتیوپیایی‌ها به آثار ادبی ایران (خبر)
 آغاز نخستین دوره آموزش زبان فارسی و ایران‌شناسی در زیمبابوه (خبر)
 نمایشگاه نقاشی و هنر معماری اسلامی در پیشاور برپا شد (خبر)
 شرکت ایران در شصت‌وسومین نمایشگاه کتاب بلگراد (خبر)
 دیدار رایزن فرهنگی ایران با رییس جماعه العلماء مسلمین عراق (خبر)
 برپايي نمایشگاه «شاهنامه فردوسی، شاهکار ادبیات جهان» در قزاقستان (خبر)
 دیدار سرکنسول و وابسته فرهنگی ایران با رییس دانشگاه پنجاب (خبر)
 نمایش فیلم و سریال‌های ایرانی در فیلیپین (خبر)
 شرکت ایران در نمایشگاه «راه ابریشم» استان بامیان افغانستان (خبر)
 ديدار دانشجویان ايران‌شناسي ارمنستان با رايزن فرهنگي ايران (خبر)
 درخواست پاکستان برای استفاده از تجربيات ايران در توسعه آموزش زبان فارسی (خبر)
 دیدار مؤلف «نام‌آوران ایران‌زمین» با رایزن فرهنگی کشورمان در سوئد (خبر)
 ایران و صربستان در زمینه سینما همکاری می‌کنند (خبر)
 بزرگداشت ابوعلی سینا در اسپانيا + گزارش تصويري (خبر)
 مراسم عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در خارج از کشور (خبر)
 برگزاري جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر چنای هند (خبر)
 نمايش آثار خوشنويسی ایران در یونان (خبر)
 برگزاری بیست‌وسومین نشست دوستداران زبان فارسی در دمشق (خبر)
 رونمایی از کتاب «خودباوری» در اتاق ایران دانشگاه کابل (خبر)
 استقبال عراقی‌ها از مکتوبات ایرانی در نمایشگاه کتاب «تراتیل سجادیه» (خبر)
 توسعه همکاری‌های ایران و اندونزی در زمینه‌ هنر (خبر)
 معرفي فرهنگ و هنر ایرانی در جشنواره فرهنگی دانشجویان چین + تصاوير (خبر)
 اهدای ترجمه سندی کتاب «علی تنهاست» به خانه فرهنگ ایران در حیدرآباد پاکستان (خبر)
 گرامیداشت روز هنر معاصر ایتالیا در رُم (خبر)
 گرامیداشت سالروز تولد رییس انجمن دوستی ایران و قرقیزستان (خبر)
 بررسی همکاری‌های دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران و گرجستان (خبر)
 برگزاري شب شعر مرثیه‌خوانی عاشورا در پیشاور پاكستان + تصاوير (خبر)
 مصاحبه رادیو فرهنگ تونس با نماینده فرهنگی ایران (خبر)
 دیدار رایزن فرهنگی ايران با ريیس کمیته امور دینی جمهوری آذربایجان (خبر)
 بازدید رایزن فرهنگی ایران از بنیاد اسلام کریم اوف ازبکستان (خبر)
 تفاهمنامه فرهنگی ایران و غنا در حال نهایی شدن است (خبر)
 رونمایی از مجسمه «ابن سینا» در دانشگاه آئوتونومای مادرید (خبر)
 انتشار ترجمه عربی کتاب «چشم‌انداز شعر معاصر ایران» در سوريه (خبر)
 انتشار هفتادوچهارمين شماره فصلنامه «پيغام آشنا» در پاكستان (خبر)
 بزرگداشت حضرت زینب (س) در پیشاور (خبر)
 افتتاح نمایشگاه «ایران؛ سرزمین فرهنگ و هنر» در یونان (خبر)
 دیدار وابسته فرهنگی ایران با مفتی لاذقیه (خبر)
 بزرگداشت حافظ و مولانا در کابل (خبر)
 رونمایی از چاپ نخستین کتاب ايرانی (خبر)
 بازدید رایزن فرهنگی ایران از مدرسه 136 ایروان (خبر)
 توسعه همکاری‌های علمی دانشگاهی ایران و پاکستان (خبر)
 برگزاری ششمین نشست تربیتی ـ دینی برای ایرانیان مقیم در دهلی‌نو (خبر)
 بازدید رایزن فرهنگی ایران از دانشگاه مگاترند صربستان (خبر)
 کاشت نهال دوستی، علمی و فرهنگی ایران و اوگاندا (خبر)
 آغاز سال تحصیلی دانشجویان گروه ایران‌شناسی در دانشگاه اوراسیا (خبر)
 شرح فعاليت‌هاي رايزني فرهنگي ايران در تلويزيون ارمنستان (خبر)
 نشست مشترک ادیان و فرق مختلف مسیحی در فيليپين برگزار مي‌شود (خبر)
 رايزن فرهنگي جديد ايران در اوگاندا معرفي شد (خبر)
 ساخت مستند فعالیت‌های فرهنگی ایرانیان و شیعیان در هند (خبر)
 نشست علمی «تجلیات حکمت در شعر حافظ» در تونس برگزار می‌شود (خبر)
 چاپ کتاب در ایران ۳۸۰ ساله شد/ برگزاری مراسمی بدین مناسبت در نمایشگاه فرانکفورت (خبر)
 معرفی فرهنگ و هنر ایرانی در عشق‌آباد (خبر)
 بازدید رایزن فرهنگی ایران از دانشگاه الفارابی قزاقستان (خبر)
 آغاز چهل‌وسومین دوره آموزش زبان فارسی در رُم (خبر)
 استقبال وزیر امور مدنی بوسنی از گسترش مناسبات فرهنگی با ایران (خبر)
 تحریم‌ها مردم ایران را مقاوم‌تر می‌کند (خبر)
 همكاري ايران و گرجستان در حوزه نسخ خطی (خبر)
 آغاز سال تحصیلی فارسی‌آموزان رایزنی فرهنگی ایران در يونان (خبر)
 مجمع صحیفه سجادیه در هند راه‌اندازي مي‌شود (خبر)
 نشست ایران‌شناسی در گرجستان برگزار شد (خبر)
 توسعه همكاري‌هاي هنري ايران و اندونزي (خبر)
 کنفرانس «سیر تحولات خوشنویسی ایرانی در دوره قاجار» (خبر)
 چهارمین کنفرانس بین‌المللی روابط ایران و گرجستان برگزار می‌شود (خبر)
 رونمایی از فصلنامه «مسائل زبان و ادبیات فارسی» در جمهوری آذربایجان (خبر)
 توسعه همکاری‌های ایران و پاکستان در زمینه خوشنویسی (خبر)
 ایران مهد فرهنگ و تمدن است (خبر)
 نمایش فیلم‌های ایرانی در پنجمین جشنواره فیلم کوتاه سوریه (خبر)
 شرکت ایران در نمایشگاه کتاب جشنواره «تراتیل سجادیه» کربلا (خبر)
 برگزاری بیست‌ودومین نشست دوستداران زبان فارسی در دمشق (خبر)
 شرکت ایران در جشنواره موسیقی صوفی و روحانی روشندلان تونس (خبر)
 برپايي نمایشگاه «قله‌های قلم» در پاريس + گزارش تصويري (خبر)
 شرکت ایران در بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب نایروبی (خبر)
 بازدید رایزن فرهنگی ایران از موزه ملی اندونزی (خبر)
 شركت ايران در جشنواره جهانی ژاپن 2018 (خبر)
 برگزاری دومین نشست «ایران‌شناسی» در نایروبی (خبر)
 نمایش چهل آیه از قرآن در کلیسای فیلیپین (خبر)
 نمایش فیلم‌های ایرانی در سریلانکا (خبر)
 برگزاری نشست فرهنگی و هنری ایرانیان مقیم گرجستان (خبر)
 استقامت ایران درس بزرگی برای امت مسلمان است (خبر)
 گسترش همکاری‌های فرهنگی بین ایران و ترکیه (خبر)
 برگزاري کارگاه آموزشی فلسفه عاشورا در پونا (خبر)
 مصاحبه رادیو ملی بلغارستان با رايزن فرهنگي ايران (خبر)
 گردهمایی دانشجویان ايراني دانشگاه‌های پکن (خبر)
 تسليت جامعه شیعیان غنا به مردم ايران (خبر)
 گرامیداشت روز جهانی صلح در فیلیپین (خبر)
 نمایش فیلم‌های ایرانی در نخستین هفته فیلم‌های اسلامی در نخجوان (خبر)
 بازدید نماینده فرهنگی ایران از جامعةالكوثر پاکستان (خبر)
 انتشار کتاب «تاریخ ایرانیان سمرقند» در ازبکستان (خبر)
 همكاري رایزني فرهنگی ایران و دانشگاه بینوس اندونزی در حوزه ايران‌شناسي (خبر)
 تجلیل از شاعر پارسی‌گوی ازبکستان (خبر)
 دیدار اعضاي انجمن قلم عراق با سفیر ايران در بغداد (خبر)
 نشست ادبی «از حافظ تا شهریار» در بغداد برگزار شد (خبر)
 تشکیل شورای برنامه‌ریزی ستاد فرهنگی اربعین (خبر)
 شماره سوم مجله «ایرانیات» در ترکیه منتشر شد (خبر)
 امضای تفاهمنامه همکاری بین کانون ادبیات ایران و اتحادیه نویسندگان قزاقستان (خبر)
 بهره‌مندی از دانش متخصصان ایرانی در زمینه حفظ و مرمت آثار تاریخی (خبر)
 خواهان استفاده از تجربیات ایران در سینمای جمهوری آذربایجان هستیم (خبر)
 افتتاحیه همایش «چشم‌انداز سیاست‌های فرهنگی ایران و روسیه معاصر» (خبر)
 همایش «چشم‌انداز سیاست‌های فرهنگی ایران و روسیه معاصر» افتتاح شد (خبر)
 دیدار وابسته فرهنگی ایران با رییس دانشگاه استانبول (خبر)
 گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی بین ایران و اندونزی (خبر)
 توسعه روابط دوجانبه رايزني فرهنگي ایران با شورای هنری جاکارتا (خبر)
 ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی ایران به مردم پاكستان معرفی شود (خبر)
 امضاي یادداشت‌تفاهم تأسیس مراکز فرهنگی ایران و افغانستان در هرات و مشهد (خبر)
 نشریه «ایران» به زبان ژاپنی منتشر شد (خبر)
 مسابقه مفاهیم قرآنی در ژاپن برگزار مي‌شود (خبر)
 توسعه روابط دانشگاهي ايران و آفريقاي جنوبي (خبر)
 انتشار نشريه الكترونيكي «دكن» در هند (خبر)
 انتشار شمارگان جديد فصلنامه پژوهشی «ادب» در افغانستان (خبر)
 انتشار كتاب «قيام مهدي منتظر ما» به زبان تركي استانبولي (خبر)
 برگزاری نمایشگاه «اسم محمد(ص)» در راولپندی پاكستان (خبر)
 تدوين «كتاب ايران» در سوئد (خبر)
 اهدای گواهینامه پایان دوره مقدماتی زبان فارسی در هند (خبر)
 مراسم عزاداری امام حسین (ع) در ژاپن برگزار شد (خبر)
 عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در پرتوریا (خبر)
 کارگاه آموزشی آگاهی لزوم تقلید از مراجع عظام درشهر پونا (خبر)
 تجلیل از فارغ‌التحصیلان دوره‌های آموزشی رایزنی فرهنگی ایران در باکو (خبر)
 مصاحبه رایزن فرهنگی ايران با روزنامه «مانیلا» تایمز (خبر)
 ظرفیت‌های فرهنگی ایران به جوانان اندونزیایی معرفی شود (خبر)
 شصت‌وهشتمین جلسه انجمن ادبی بیدل در هند برگزار شد (خبر)
 برپایی نمایشگاه کتاب ايران در افغانستان (خبر)
 برگزاري همايش بين‌المللي سيد علي هجويري در پاكستان (خبر)
 آموزش خط و خوشنویسی در عراق (خبر)
 گسترش همکاری‌های فرهنگی ایران و بنگلادش (خبر)
 معرفی ایران در هشتادوسومین نمایشگاه بین‌المللی یونان (خبر)
 هشتمين دوره دانش‌افزايي ايران‌شناسي پايان يافت (خبر)
 جريان هنر در سينماي روحاني ايران محسوس است (خبر)
 برگزاري جشنواره فرهنگ و هنر ایرانی در ايالت اتارپرادش هند (خبر)
 گوشه ایران در پیشاور پاکستان راه‌اندازی می‌شود (خبر)
 اهداي کتاب‌هاي ايران‌شناسي به کتابخانه مرکز فرهنگی ـ هنری سلارک ونزوئلا (خبر)
 شماره جدید فصلنامه «پرلا» منتشر شد (خبر)
 شرکت ایران در همایش بین‌المللی موسیقی مقامی ازبکستان (خبر)
 همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (خبر)
 بزرگداشت لسان‌الغیب پاكستاني‌ها (خبر)
 نخستین دوره اسلام‌شناسی در زيمبابوه برگزار می‌شود (خبر)
 معرفی فرهنگ و تمدن ایران در ژاپن (خبر)
 چاپ كتابچه‌هاي ويژه گردشگري چهار استان كشورمان در عراق (خبر)
 کارگاه «تبلیغ پیام مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا» برگزار شد (خبر)
 پایان ترجمه 3 عنوان کتاب فارسي به زبان میانماری (خبر)
 نمایشگاه آثار هنری ایران، قرقیزستان و آلمان در بیشکک برپا شد (خبر)
 اجرای موسیقی سنتی ایرانی در هند (خبر)
 علاقه‌مندی اندونزیایی‌ها به استفاده از تجارب ایران در حوزه دانشگاهی (خبر)
 شرکت ایران در نهمین اکسپوی صنایع فرهنگی غرب چین (خبر)
 انتشار کتاب «مفاتیح الحیاة» به زبان بنگالی (خبر)
 ابراهیمی‌ترکمان: فیلم‌های ایران دارای استانداردهای لازم برای خانواده‌ها است (خبر)
 رونمایی از ترجمه سندی کتاب «منتخب غزلیات حافظ شیرازی» در حیدرآباد سند (خبر)
 دیدار ابراهيمي‌تركمان با رييس جمهور باشقيرستان (خبر)
 رایزن فرهنگی ایران در روسیه: جوهره سینمای ایران احترام به انسانیت است (خبر)
 نمایشگاه صنایع دستی ایران در مسکو (خبر)
 هفته فرهنگی ایران در روسیه (خبر)
 نمایشگاه صنایع دستی ایران در مسکو گشایش یافت (خبر)
 توسعه همكاري‌هاي رایزني فرهنگی ایران و سازمان محمدیه اندونزی (خبر)
 همکاری ايران و اندونزي در حوزه کتابخانه ملی و مبادله اسناد توسعه مي‌يابد (خبر)
 برگزاري هفته فرهنگي ايران در استان الكاف تونس (خبر)
 خانم یلنا تیتاوا: ایران دارای گنجینه بسیار غنی در منطقه و جهان است (خبر)
 معاون وزیر فرهنگ روسیه: ارتباط با ایران از آرزوهای دیرین ماست (خبر)
 هفته فرهنگی ایران در روسیه افتتاح شد (خبر)
 بازدید وزیر فرهنگ الجزایر از پشت صحنه فیلم احمد بای (خبر)
 هفته فرهنگی ایران در روسیه افتتاح می‌شود (خبر)
 برگزاري همایش فرهنگي هنری ایران‌شناسی در ماربورگ آلمان (خبر)
 هشتمين دوره دانش‌افزايی ايران‌شناسی در تهران افتتاح شد (خبر)
 توسعه همکاری‌های فرهنگی ایران و اندونزی در حوزه نشر (خبر)
 آغاز دومین دوره آموزش زبان فارسی در اربیل عراق (خبر)
 ادبیات و فرهنگ ایران به جهانیان معرفی شود (خبر)
 نمایشگاه مشترک هنری قرقيزستان، ايران و آلمان برگزار مي‌شود (خبر)
 پيشبرد برنامه‌های فرهنگی ايران در خارج از كشور با تأكيد بر اقتصاد مقاومتی (خبر)
 دیدار هنرمندان کشورمان با سفیر ایران در روسیه (خبر)
 برگزاری نمایشگاه «صلح و دوستی در تصور نقاشان» در باکو (خبر)
 تأكيد كليساي ارتدكس روسيه بر تداوم گفت‌وگوهاي ديني با ايران (خبر)
 ريیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وارد روسيه شد (خبر)
 ديدار وابسته فرهنگي ايران با استاد برجسته دانشگاه‌های تونس (خبر)
 اهداي تابلوی خوشنویسی هنرمند ايراني با پاپ فرانسیس (خبر)
 اکران فیلم ایرانی در دانشگاه دولتی حیدرآباد هند (خبر)
 ايران و لتوني همكاري‌هاي فرهنگي خود را توسعه مي‌دهند (خبر)
 گسترش همکاری‌های دانشگاهی بین ایران و هند (خبر)
 برگزاری جشنواره دوستی فیلم ایران و سریلانکا (خبر)
 ساخت فیلم مستند مشترک ایران و الجزایر (خبر)
 برگزاري هفته فرهنگی ایران در روسيه از نمايش صنایع دستی تا معرفی خانواده موفق ایرانی (خبر)
 تقدیر از رایزن فرهنگی ایران در تایلند (خبر)
 گفتمان اسلام و مسیحیت در نیجریه (خبر)
 گوشه ایران در کتابخانه شمس العلماء پاكستان ايجاد مي‌شود (خبر)
 پايان روزهای فرهنگ، هنر و سینمای ایران در آتن (خبر)
 عشق به امام خمینی (ره) عاملی برای تداوم همکاری‌ هند و ایران است (خبر)
 پایان نخستین دوره آموزش قرآن کریم در فیلیپین (خبر)
 دوره آموزش خوشنویسی قرآنی در سنگال برگزار مي‌شود (خبر)
 تقدیر از رایزني فرهنگی ایران در نیجریه (خبر)
 هفته فرهنگی ایران در روسیه برگزار می‌شود (خبر)
 گسترش همکاری‌های فرهنگی بین ایران و نیجریه (خبر)
 نمایش فرهنگ و هنر ایرانی در شهر پونا (خبر)
 اکران فیلم‌های ایرانی در بیست‌وششمین جشنواره فیلم وارنا (خبر)
 «روز ایران» در نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن (خبر)
 پنجمین نشست تربیتی «زندگی قرآنی» در دهلی‌نو برگزار شد (خبر)
حمايت ازكالاي ايراني

 

گزارش تصويري
 • هفته فرهنگی ایران در روسیه
  هفته فرهنگي جمهوری اسلامي ايران در فدراسيون روسيه شامگاه دوشنبه (12 شهریورماه) با حضور و سخنرانی ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افتتاح شد.

 • دیدار ابراهيمي‌تركمان با رييس جمهور باشقيرستان
  ابوذر ابراهيمی‌تركمان، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي (14 شهریورماه) با رستم حميدوف، رييس جمهور باشقيرستان، ديدار كرد.

 • نمایشگاه صنایع دستی ایران در مسکو
  در چارچوب هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، نمایشگاه صنایع دستی ایران با عنوان «ایران اسرارآمیز؛ گشتی در باغ خیال» (12 شهریورماه) در مسکو گشایش یافت.

 • سفر رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به یونان
  ابوذر ابراهیمی‌ترکمان در جريان سفر به یونان ضمن شرکت در دور هفتم گفت‌وگوهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس و دیدار با عالمان و اندیشمندان این کشور، از مراکز علمی و فرهنگی بازدید کرد.

 • زيارت رييس جمهور از آرامگاه محمد ابن زید در مرو
  حسن روحاني، رييس جمهور كشورمان و هيات همراه در جريان سفر به تركمنستان صبح امروز (8 فروردين ماه) با حضور در شهر تاريخي مرو آرامگاه حاج یوسف همدانی در اين شهر را زيارت كرد.