English|عربي
صفحه اصلي|اروپا - آمريكا|آفريقا - عربي|آسيا - اقيانوسيه|اخبار سازمان|پيوندها|آشنایی با سازمان
يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦


  چاپ        ارسال به دوست

با همكاري رايزني فرهنگي ايران در ايتاليا و دانشگاه تورورگاتا؛

سمینار «دین و حقوق و چالش‌های معاصر» در رم برگزار شد

سمینار «دین و حقوق و چالش‌های معاصر» با حضور هیأتی 8 نفره از مدیران و اساتید مؤسسه‌ي دارالحدیث، با همكاري رايزني فرهنگي ايران در رم و دانشکده‌ حقوق دانشگاه تورورگاتا، در محل اين دانشكده برگزار شد.

به گزارش اداره‌كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، در آغاز این همایش (22 آبان )که با حضور جمع زيادی از محققین و دانشجویان دوره‌های دکترای حقوق تطبیقی و اسلامی در محل سالن کنفرانس دانشگاه تورورگاتا، برگزار شد؛ ماسيمو پاپا، ريیس دپارتمان حقوق و فقه اسلامی این دانشکده که مدیریت همایش را برعهده داشت، ضمن خوشامدگویی به حضار، سخنرانان این نشست حججشالاسلام محمدتقی سبحانی‌نیا و سید محمدکاظم سید طباطبایی و خانم آگاتا آماتو مانگياملي را معرفی كرد.

نخستین سخنران این همایش حجت‌الاسلام محمدتقی سبحانی‌نیا بود که مقاله‌ای را تحت عنوان «رابطه‌ي اطاعت خدا با حقوق» ارايه داد. وی در آغاز با اشاره به محوریت انسان‌گرایی در فضای فرهنگی اروپای پس از عصر نوزایی و مساعی متفکران مسیحی این عصر برای بنیاد نهادن حقوق طبیعی انسان بر آموزه‌های مسیحی، مباحث مربوط به حقوق طبیعی انسان را مؤلفه‌ای مشترک در میان تمامی ادیان توحیدی معرفی كرد و انسان‌گرایی اصیل را ویژگی مشترک کلیه‌ي این ادیان دانست.

وی در ادامه گفت: تفاوت انسان‌گرایی غیردینی و دینی در این نکته نهفته است که در انسان‌گرایی ادیان توحیدی، به جای تأکید بیش از حد بر یکی از حقوق طبیعی انسان و غفلت از سایر حقوق طبیعی وی که وِیژگی انسان‌گرایی غیردینی است؛ بر حقوق طبیعی انسان به نحو فراگیر و متوازنی تأکید شده است.

وي با اشاره به این که در دین مبین اسلام تنها حیوانات، کودکان و دیوانگان، فاقد قدرت ارزیابی و تبعاً تصمیم‌گیری و مسؤلیت شخصی ارزیابی شده‌اند، کلیه‌ي انسان‌ها را از منظر این دین، در قبال انتخاب‌هایشان مسؤل دانست.

وی افزود: این مسؤلیت در جهت نیل انسان به سعادت اخروی و دنیوی ساختار یافته و مطابق انسان‌گرایی اسلامی، نیل به سعادت، مهمترين حق هر انسان است.

محمدتقي سبحاني‌نيا در ادامه بیان كرد: مجموعه‌ي آموزه‌های اسلامی در خدمت حضانت از این حق انسانی هستند و حتی مجازات‌های اسلامی نیز علیرغم ظاهر سخت‌گیرانه‌ي مجازات، در باطن از اصول اسلامی حفظ وحدت و الفت اجتماعی تبعیت كرده و در خدمت حضانت از حق طبیعی انسانی نیل به سعادت هستند.

وی متذکر شد: نظر به جایگاه بنیادی این حق طبیعی برای انسان و وابستگی احراز آن به دین، بدون شک هر عملکرد دین‌زدایانه‌ای که توسط حکومت‌ها صورت پذیرد، محروم ساختن انسان از این حق طبیعی خود است.

استاد مؤسسه‌ي دارالحديث در ادامه افزود:  باید در نظر داشت که این سعادت جنبه‌ي دنیوی نیز دارد و مجموعه قوانینی که برای حضانت و تسهیل تحصیل آن در دین مبین اسلام وجود دارد، پیکره‌ي ساختار حقوقی ـ فقهی این دین را می‌سازد.

وی در پایان اذعان كرد: مطابق باورهای اسلامی، مواهبی که بشر از آنها برخوردار است نظیر سلامت و ... حقوق انسانی هستند که هرکدام، وظایف متقابلی را به همراه دارند که پیروی از آموزه‌های دینی، روح حاکم بر کلیه‌ي این وظایف است و در این نسبت میان حق و تکلیف، برخورداری از حقوق، بدون انجام وظایف متقابل، عواقبی به همراه دارد که فلسفه‌ي حقوقی مجازات‌های اسلامی را تشکیل می‌دهد‌.

در ادامه، سخنران دوم این همایش، حجت‌الاسلام سید محمدکاظم سید طباطبایی، نیز با ارايه‌ي مقاله‌ای تحت عنوان «دین و حقوق در دوره‌ي معاصر، چالش‌ها و چشم‌اندازها» به تشریح قرائت شیعی از نسبت میان حقوق و انسان پرداخت و بیان كرد: در این قرائت، دین به مثابه منبع قانون نگریسته می‌شود  و بر این مبنا، قانون در مقام حکم خداوند، الزام‌آور است؛ البته این به معنای سلب آزادی فردی انسانی در خصوص قوانین وضعی نیست؛ اما در خصوص محدوده‌ي وضع قوانین؛ به ویژه در حوزه‌ي منشأ حقوق بشر طبیعی، باید در نظر داشت نظر به کاستی‌هایی که در طبیعت انسان وجود دارد، منشأ عرفی ـ طبیعی حقوق طبیعی بشر، چنانکه در غرب رایج است، باید مورد تأمل بیشتری قرار گیرد.

وي افزود: البته در نسبت با این مسأله، اخذ رویکردی نادرست، می‌تواند منجر به دین‌گریزی شود و یا رجوع به ادیان معنوی خالی از الزامات حقوقی را به همراه داشته باشد. این امر به ویژه در شرایطی تشدید خواهد شد که پافشاری بدون مستدل‌سازی عقلانی بر دین صورت پذیرد. به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی، تنقیح دین از یک سو و تأکید بر جنبه‌ي اخلاقی آموزه‌های دینی از سوی دیگر به همراه ارايه‌ي بیانی عقلانی از این آموزه‌ها، می‌تواند در فرایند جایگزین‌سازی حقوق طبیعی ناکامل با حقوق الهی، نتیجه‌بخش باشد.

طباطبایی در پایان افزود: تنها در خصوص مواردی که دین الهی دستورالعملی را تصریح نكرده باشد، وضع قانون موجه است که در این خصوص نیز، ترجیح با قوانین عرفی جامعه است که مسأله‌ي عدم پافشاری بر دین در شرایط بروز تضاد میان این قوانین عرفی ـ اخلاقی و باورهای دینی، به عقلانیت نزدیک‌تر است.

ماسيمو پاپا، مدیر این همایش، با تأکید بر اینکه تفاوت برداشت در خصوص ماهیت حقوق طبیعی بشر در غرب و دنیای اسلام، به تفاوت دو نوع نگاه فی‌النفسه و مخلوق خداوند به انسان راجع است؛ سخنران بعدی این همایش، آگاتا آماتو مانگياملي و موضوع مقاله‌ي وی را به اجمال معرفی كرد.

آگاتا آماتو مانگياملي که در این همایش مقاله‌ای با عنوان «دین و جداسازی (تبعیض)‌های جنسیتی» را ارايه مي‌كرد، در آغاز سخنان خود با بیان موافقت تام با سخنان دو سخنران قبلی در کلیت آن به ویژه در خصوص ساختار کلی حقوق ـ وظایف به عنوان ساختار بنیادین مدنیت و شهروندی، مسأله‌ي مورد تأکید سخنرانان قبلی در خصوص تنقیح دین از پیرایه های آن را یادآوری و پیام سخنان گفته شده در این همایش که پیام صلح اجتماعی و بین‌المللی و پرهیز از دشمنی  است را مثبت ارزیابی کرد.

وی با اشاره به حوزه‌ي تخصصی مطالعات خود درباره‌ي بررسی فلسفی سیر تاریخی تحولات حقوق زنان، ضمن متمرکز كردن بحث بر یکی از تحقیقات خود که در جریان آن، یکی از نخستین اندیشمندان مسیحی که در خصوص یکی از قدیسهظهای مسیحی تحقیق و تألیف كرده است، به تمام وجوه انسانی و حتی زنانه‌ي این قدیس اشاره كرده؛ اما هرگز نقل قول مستقیمی از این قدیسه را در اثر تألیفی خود نیاورده است، این امر را چنین ارزیابی كرد که اگرچه در آيین مسیحیت، قدیسه‌گی و قداست زنانه مورد تأیید قرار گرفته؛ اما این امر غیرکلام‌مند و قداستی ساکت است.

وی گفت: به طور کلی در انجیل، کلیه‌ي زنان ساکت هستند و حتی به فرض قداست نیز،  قداستی در سکوت دارند و فراسوی آن، حتی این توصیه وجود دارد که زنان در انظار و جلسات عمومی، سکوت اختیار کنند.

مانگياملي افزود: در دین اسلام و کتاب آسمانی آن قرآن نیز، در اشاره به زندگانی حضرت مریم (ع) به طور نمادین از روزه‌ي سکوت وی سخن گفته شده است. به نظر می رسد، این سکوت، ویژگی و توصیه‌ای باشد که به طور یکسانی در تاریخ ادیان و تاریخ فلسفه به چشم می‌خورد. براي نمونه؛ افلاطون که تألیفات خود را در قالب محاوراتی میان اشخاص به رشته‌ي تحریر درآورده است، هرگز در میان این اشخاص، زنی به چشم نمی‌خورد و در آثار وی نیز، زنان ساکت هستند.

وی تأکید كرد: در این خصوص، طرفه آن است که در ساختار زبانی افلاطون، کلمات به مؤنث و مذکر تقسیم می‌شوند و واژگانی نظیر علم و دانش و ... جملگی واژگانی مؤنث هستند. این سنت نزد سایر فلاسفه نیز ادامه می‌یابد تا آنجا که کانت بیان می‌کند: «زنان کتاب را چون یکی از زیورآلات‌شان در دست می‌گیرند.»

مانگياملي در پایان سخنان خود گفت: بر این مبنا به نظر می‌رسد که پارادایم فلسفی عصر ما نیز میراث‌دار این مردسالاری باشد و نظر به تناقضات درونی آن که وجه بیرونی‌اش، مجادلات فلاسفه با یکدیگر است، این پارادایم به دشمنی‌هایی انجامیده که سخنان سخنرانان قبلی این همایش، حاوی توصیهظهایی در جهت خروج از آن بود. بر این مبنا، پیشنهاد می‌شود که شاید، اعتماد و فرصت بخشیدن به گفتمان زنانه، راه برون‌شدی از این دشمن خویی تاریخی باشد.

با پایان یافتن سخنان آگاتا آماتو مانگياملي، نوبت به جلسه‌ي پرسش و پاسخ رسید که در جریان آن، در خصوص راه‌کار‌های پرهیز از دشمنی بود که حجت‌الاسلام طباطبایی در پاسخ آن بیان كرد که نخست باید در نظر داشت، هدف از دشمن‌گریزی حفظ امنیت جامعه است و بر این مبنا، راه‌های دشمن‌گریزی، همان راه‌هایی است که می‌تواند به امنیت جامعه کمک كند که با این ملاک، تشخیص آنها دشوار نیست. وی در خصوص رفع موانع تحقق امنیت اجتماعی در حوزه‌ي دشمن‌خویی‌های عقیدتی و بین‌المللی نیز افزود که گوش دادن مسئولانه به دیگری و یافتن اشتراکات‌مان با وی به همراه دقت در خشونت‌زدایی از تعاملات‌مان می‌تواند به تحقق صلح، تعامل مثبت و برقرارای امنیت بینجامد.

پرسش بعدی در این خصوص بود که چگونه ممکن است نظامات حقوقی بر ادیان با باورهای بنیادین متفاوت مبتنی باشند و در عین حال، حقوق طبیعی یا بین‌المللی مشترکی نیز حاصل شود؟ حجت‌الاسلام طباطبایی در پاسخ به این پرسش گفت كه تا آنجا که از منظر دین اسلام به این پرسش پاسخ داده شود، مسأله‌ي حقوق انسانی، فراسوی ملیت‌ها و ادیان صورت‌بندی شده است و بنیان آن عقل سلیم است که در جهان معاصر، مشروط به عدم اعمال نفوذ نهادهای کلان قدرت و یا عدم تحریف‌های رسانه‌ای، تحقق خواهد یافت.

وی در ادامه، به فرازهایی از کلام امام علی (ع) با مضمون احترام به دیگر انسان‌ها اشاره كرد که یا مسلمان و از این حیث شایسته احترام هستند و یا انسان و از این حیث، قابل احترام متقابل‌.

در ادامه، پرسش‌کننده‌ي بعدی از شیوه‌های پیشنهادی در خصوص گفتمان با دین‌گریزان که در اصول با اهل دین اختلاف دارند، پرسش كرد. حجت‌الاسلام طباطبایی در پاسخ به این پرسش با تأکید بر این که بدون شک، گفت‌وگو با افراد همسو سهل و هنر گفتمان و توانایی مبلغانه به شرایط عدم همسویی راجع است؛ بیان كرد که در چنین شرایطی نظر به برخورداری برابرانه‌ي انسانها از فطرت پاک، در بدو تولد و امکان تعقل، امکان گفتمان و یافتن اشتراکات و توافق بر آنها، از این مجاری ممکن خواهد بود.

حجت‌الاسلام سبحانی نیز در تکمیل سخنان حجت‌الاسلام طباطبايي، گفت: در مرتبه‌ای بسیار دشوارتر، شرایطی که از آن پرسش شده است، به شرایط انبیا در بدو بعثت و آغاز تبلیغ‌شان شباهت دارد که به گواهی تاریخ و علیرغم دشواری‌ها، بر مبنای اشتراکات فطری و برخورداری همگانی از موهبت تعقل، امکان برقراری ارتباط و تحقق گفتمان فراهم شده است.

وی در پايان افزود: البته، موارد نقضی نیز وجود دارد که ضرب‌المثل فارسی‌ای که می‌گوید: «فردی که در خواب است را می‌توان بیدار كرد؛ اما فردی که خود را به خواب زده است، خیر» از مصادیق آن است.

در پايان این همایش، ماسيمو پاپا، با تشکر از سخنرانان و حضار به ویژه قربانعلي پورمرجان، رایزن فرهنگی كشورمان در ایتالیا، از همكاري رايزني فرهنگي ايران در ايتاليا براي برگزاري اين نشست، قدرداني كرد.

انتهاي پيام/


٠٩:٢٢ - 1393/08/25    /    شماره : ٦٢١٢٤٢    /    تعداد نمایش : ٢١٣٩


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
اخبار مرتبط
 نمايشگاه «مردم و سرزمین پشمینه» در تهران برپا شد (خبر)
 برگزاري برنامه‌های فرهنگی «سفر به ایران» در ایتالیا (خبر)
 انتشار کتاب «سفر به گرای 270 درجه» به زبان ایتالیایی (خبر)
 برگزاري نشست «جمهوري اسلامي ایران میان سنت و نوآوری» در ايتاليا (خبر)
 برنامه فرهنگي «روزهای ایران» در شهر پسکارا ايتاليا برگزار مي‌شود (خبر)
 معرفي دستاوردهاي فرهنگي ايران در نمايشگاه گردشگري ميلان (خبر)
 رونمايي از پایگاه اطلاع‌رسانی جامع ایران‌شناسی به زبان ایتالیایی (خبر)
 بررسی وضعیت جامعه ایرانیان مقیم در میلان و تورین ايتاليا (خبر)
 افتتاح نخستین اتاق ایران در ایتالیا (خبر)
 انتشار کتاب «لباس عید گنجشک» به زبان ایتالیایی (خبر)
 نشست «خاطرات سفر به ایران» در ايتاليا (خبر)
 برگزاري سمینار «سازه‌های خشتی» در رُم (خبر)
 افتتاح هجدهمین دوره‌ جشنواره‌ سینمایی «آسیاتیک« در رم (خبر)
 نشست مریم (س) و تولد مسیح (ع) در مسیحیت و اسلام برگزار شد (خبر)
 معرفي ادبيات معاصر ايران در نمايشگاه ملي كتاب رم (خبر)
 «روز ایران» در نمایشگاه صنایع دستی میلان (خبر)
 طنین سرود «کجایید ای شهیدان خدایی» در رم (خبر)
 نشست «سفر در ایران: در مسیر جاده ابریشم» در ايتاليا (خبر)
 رونمايي از كتاب « ایران: شهرها، معماری، چشم‌اندازها» در ايتاليا (خبر)
 بزرگداشت «گراردو نیولی» ایران‌شناس ايتاليايي (خبر)
 رونمایی از برگردان ایتالیایی کتاب «انسان و سرنوشت» (خبر)
 رونمایی برگردان ایتالیایی رباعیات ابوسعید ابولخیر (خبر)
 امضای تفاهمنامه همکاری بين دانشگاه‌های یزد و گابریئله دانّونزیو ایتالیا (خبر)
 آغاز چهل‌ویکمین دوره آموزش زبان فارسی در ايتاليا (خبر)
 نقاش ایرانی جایزه نمایشگاه پادوا ایتالیا را دریافت کرد (خبر)
 امضای یادداشت تفاهم همکاری ایران و جامعه مذهبی اسلامی ایتالیا (خبر)
 همكاري باستان‌شناسان ایران و ایتالیا (خبر)
 اکران فیلم «دریاچه ماهی»در ميلان (خبر)
 رونمايي از برگردان ایتالیایی رمان «پاییز فصل آخر سال است» در رم (خبر)
 برگزاري سمینار «سیاره ایران، دعوت به سفر» در ايتاليا (خبر)
 رونمایی از برگردان ایتالیایی رمان ايراني «بامداد خمار» در رم (خبر)
 امضاي تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه جامعه المصطفی (ص) و کامرینو ايتاليا (خبر)
 طرح تحقيقاتي «شهر سوخته» در ايتاليا رونمايي مي‌شود (خبر)
 ديدار دانشجویان ایرانی ايتاليا با عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی (خبر)
 نمایشگاه «ضمیر و مضمون» در ايتاليا برپا شد (خبر)
 اطلاعات اندک ایتالیایی‌ها از چهره واقعی ایران معاصر/ توصیف جالب مدیر «کورئیس» از زیارت بارگاه رضوی/ بسیاری از سنت‌ها در جنوب ایتالیا زنده است (خبر)
 پايان چهلمین دوره‌ آموزش زبان فارسی در ایتالیا (خبر)
 انتشار کتاب «انسان و سرنوشت» به زبان ایتالیایی (خبر)
 نشست روز جهانی قدس در ايتاليا برگزار شد (خبر)
 سومین دوره‌ جشنواره بین‌المللی مردم و قبایل بومی ايتاليا برگزار شد (خبر)
 آيين رونمایی از «خسرو و شیرین» نظامی به زبان ايتاليايي (خبر)
 نمايش آثار نقاشی هنرمند ايراني در ایتالیا (خبر)
 ایران اسلامی خواهان تحقق جهانی عاری از خشونت است (خبر)
 بازديد رييس کمیسیون فرهنگی مجلس از رايزني فرهنگي ايران در ايتاليا (خبر)
 نمایشگاه نقاشی «رنگ‌های موسیقی ایرانی» در ايتاليا افتتاح شد (خبر)
 شركت ایران در پنجاه‌وهفتمین دوره دوسالانه ونیز (خبر)
  امضاي تفاهمنامه همکاری بین کتابخانه‌هاي ملی ايران و ایتالیا (خبر)
 نگران دیانت کاذب رایانه ای هستیم/کسب تجربیات سودمند با تعامل با سازمان فرهنگ (خبر)
 آغاز چهلمین دوره آموزش زبان فارسی در ايتاليا (خبر)
 بازنشر کتاب «هنر ایرانی» در ايتاليا رونمايي مي‌شود (خبر)
 آغاز چهارمین دوره آموزش شیعه‌شناسی در ايتاليا (خبر)
 اجراي برنامه ارکستر سمفونی تهران در عيد پاك ايتاليا (خبر)
  همایش «سفر دور و دراز هنر در جاده ابریشم» در ايتاليا پايان يافت (خبر)
 ديدار رایزن فرهنگی ایران با مدیر نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک بولونیا (خبر)
 روز ایران در نمایشگاه کتاب کودک بولونیا (خبر)
 برگزاري همایش «سفر دور و دراز هنر در جاده ابریشم» در ایتالیا (خبر)
 اجراي گروه موسیقی نواحی «گهر» در ايتاليا (خبر)
 بررسی ادبیات معاصر ایران در ايتاليا (خبر)
 روح شیعه و معنویت در مشهد مقدس به خوبی هویداست (خبر)
  ديدار سفيران صلح و دوستي نوجوانان ايران با دبير یونیسف در ایتالیا (خبر)
 اجراي شاهنامه‌خواني كودكان ايراني در ایتالیا (خبر)
 هفته دوستی کودکان ایران و ایتالیا برگزار مي‌شود (خبر)
 نمایشگاه عکس «گنجینه‌های ایران» در ايتاليا برگزار شد (خبر)
  ديدار رايزن فرهنگي ايران با رييس دانشگاه کامرینو ايتاليا (خبر)
 ارکستر پوچيني ايتاليا در جشنواره موسيقي فجر مي‌نوازد (خبر)
 برگزاری چهلمین دوره آموزش زبان فارسی در رُم (خبر)
 پیامبران اسلام و مسیحیت حضوري رهایی‌بخش دارند (خبر)
 انتشار کتاب «همای و همایون» به زبان ایتالیایی (خبر)
  نمایشگاه «سفر در ایران» در ايتاليا برپا شد (خبر)
 معرفي ایران به دانش‌آموزان ایتالیايي (خبر)
 اولین دور گفت‌وگوی فرهنگي ایران و اروپا (خبر)
 خضري عنوان كرد: نقش نخبگان در روابط علمی و فرهنگی ايران و ايتاليا (خبر)
 یثربی: دانایان دین‌دار، معماران خانه امن و آرام آینده انسان هستند (خبر)
 رئیس سازمان تبلیغات اسلامی: همبستگي با مسلمانان و ملل جهان ركن اساسي سياست ايران اسلامي است/ پرهيز از خشونت واجب الهي در آیین محمدی (ص) (خبر)
  جوادی‌آملی: گفت‌وگوهاي ديني بايد در جهت تقريب دانشی باشد (خبر)
 فرهنگ و هويت ملت‌ها را با تدوين دایرةالمعارف‌ها حفظ كنيم/ متحيرم از حفظ میراث فرهنگی در ايران (خبر)
 تفاهم‌نامه همكاري‌هاي فرهنگي ايران و ايتاليا اجرايي شود (خبر)
 مسجدجامعی: انديشه تكفيري از سنتز ایدئولوژی وهابي و سيد قطب است/ ايران مدافع حفظ تمامي حقوق شهروندي اقليت‌هاي ديني (خبر)
 محمد جواد صاحبی: رسالت مهم ادیان الهي گسترش ارزش‌های اخلاقی است/ واکاوی آموزه‌های اخلاقی ادیان با شیوه‌های نوین (خبر)
 کاردینال توران: بايد از گسترش بيماري ديني جلوگيري كنيم (خبر)
 جنایات سازمان‌یافته هیچ ارتباطی با اسلام و آموزه‌های دینی ندارد (خبر)
 برپايي نمایشگاه «سفر در ایران» در نمايشگاه تجاري كشورمان در ايتاليا (خبر)
 آغاز سی‌ونهمین دوره آموزش زبان فارسی در ايتاليا (خبر)
 امضاي تفاهم‌نامه همكاري‌ جامعةالمصطفی (ص) و دانشگاه پالرمو ایتالیا (خبر)
 همايش عبادتگاهی در مرکز جهان در ايتاليا برگزار شد (خبر)
 ديدار رايزن فرهنگي ايران با دبیرکل یونسکو در ایتالیا (خبر)
 مي‌خواهم دنيا ايران را مهد «نقاشي‌ موزيكال» بداند (خبر)
  نمایشگاه «نقاشی‌های آهنگین» در موزه موسيقي افتتاح مي‌شود (خبر)
 انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه ساپینزا رم (خبر)
 اكبر قولي: ذائقه مخاطب ایتالیایی را می‌شناسیم (خبر)
 دانشگاه‌هاي یزد و پسکارا تفاهم‌نامه همكاري امضا مي‌كنند (خبر)
 معرفي ایلات و عشایر ایران در ايتاليا (خبر)
 برپايي نمایشگاه عكس فرهنگ کوچ‌نشینی در ایران و ایتالیا در پسکارا (خبر)
 انتشار كتاب مصباح الهدایه امام خميني(ره) به زبان ايتاليايي (خبر)
 نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان غربي نشان از قدرت ایران است (خبر)
 توسعه همكاري‌هاي دانشگاهي ايران و ايتاليا (خبر)
 چاپ دوم كتاب «در ایران: آشنایی مقدماتی با 31 استان ایران» در ايتاليا (خبر)
 دهمين دور گفت‌وگوهاي ديني ايران و كليساي واتيكان در ايتاليا برگزار مي‌شود (خبر)
 ارکستر مشترك موسيقيدانان ايران و ايتاليا در رم (خبر)
 ايتاليايي‌ها به دنبال راه‌اندازي مركز تحقيقات شهر سوخته (خبر)
 بازديد معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ از دانشگاه كافسكاري ونيز (خبر)
 ضرورت تقویت بنیان‌های علمی ایران‌شناسی در ایتالیا (خبر)
 تهیه گزارش خبری از تاریخ ايران باستان در ايتاليا (خبر)
 ایران در مقابله با دین‌زدایی باید الگوی کاتولیک‌ها باشد (خبر)
 همايش امام خمینی (ره) میان معنویت و سیاست انقلابی در ايتاليا برگزار مي‌شود (خبر)
 نمايش آثار هنري آهو خردمند در رُم (خبر)
 طرح راه‌اندازي كرسي زبان فارسي در دانشگاه ساپینزای رم (خبر)
 آموزش زبان فارسي در دانشگاه پالرمو ايتاليا (خبر)
 40 نوازنده ايتاليايي‌ در ايران مي‌نوازند (خبر)
 توسعه همکاری‌ رایزنی فرهنگی ايران با دانشگاه تورین ايتاليا (خبر)
 پخش مستند ايران‌شناسي در تلويزيون ايتاليا (خبر)
 توسعه همكاري‌هاي دانشگاه پروجا ايتاليا با ايران (خبر)
 تجدید چاپ کتاب «در ایران: آشنایی مقدماتی با 31 استان ایران» در ایتالیا (خبر)
 مراسم «روز ايران» در نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک بولونیا (خبر)
 معرفی جاذبه‌های تهران در نشریه «آویون» ایتالیا (خبر)
 «حکمت‌نامه عیسی بن مریم (ع)» به ایتالیایی ترجمه شد (خبر)
 اجرای گروه موسیقی «مشق عشق» در همایش «ساز نی: موسیقی خالده میان شرق و غرب» (خبر)
 بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی در ادبیات معاصر فارسی در ايتاليا (خبر)
 نمايش فيلم‌هاي برتر جشنواره فیلم فجر در ايتاليا (خبر)
 تمجيد ايتاليايي‌ها از سينماي ايران (خبر)
 توسعه همكاري‌هاي دانشگاه پروجا با دانشگاه‌هاي ايران (خبر)
 آغاز سی‌وهشتمین دوره آموزش زبان فارسی در ايتاليا (خبر)
 پایان دوره آموزش زبان فارسی در ايتاليا (خبر)
 جایزه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی چکانو به فيلم كوتاه ايراني «سرمه» (خبر)
 توسعه همكاري‌هاي هنري ايران و ايتاليا (خبر)
 نمایشگاه «تحقیقات باستانی‌شناسی ایتالیا در ایران» افتتاح شد (خبر)
 همایش «اسلام و نفی خشونت» در ايتاليا برگزار شد (خبر)
 نشست «معرفی حقوق مدنی ایران» در ايتاليا برگزار شد (خبر)
 توسعه همکاری‌های رایزنی فرهنگی ایران و مرکز ملی فرهنگي اوگاندا (خبر)
 انعکاس رسانه‌اي شهادت شیخ نمر باقر النمر در ایتالیا (خبر)
 انتشار کتاب‌هايي با موضوع اسلام و ایران در ايتاليا (خبر)
 نشست ادبی معرفي ادبیات معاصر ایران در ايتاليا برگزار شد (خبر)
 زنان نویسنده ایرانی از چه می‌نویسند (خبر)
 قرائت نامه مقام معظم رهبری در كليساي شهر رم (خبر)
 همایش بین‌المللی «رحمت در سنن دینی مسیحی و اسلامی» در ايتاليا برگزار شد (خبر)
 نمایشگاه «ایران از دریچه تصویر» در ايتاليا (خبر)
 تشريح تاریخ ايران براي ايتاليايي‌ها/ ایران یعنی سرزمین آریايی‌ها/ ایرانیان یکتاپرست بودند /میهمان‌نوازی از آداب ایرانیان/ سهم ايرانيان در میراث معنوی جهان (خبر)
 برگزاري همایش مفهوم هنر از علامه جعفری تا پیرو در ايتاليا (خبر)
 ايتاليا همايشي براي بررسي انديشه علامه جعفري برگزار كرد (خبر)
 معرفي ايران اسلامي به ايتاليايي‌ها (خبر)
 کتاب «ایران شهرها مسیرها کاروانسراها» در ايتاليا رونمايي شد (خبر)
 ديدار رييس دانشگاه جامع علمي كاربردي با رايزن فرهنگي ايران در ايتاليا (خبر)
 رييس آکادمی هنرهای زیبای شهر رم استعداد دانشجويان ايراني را ستود (خبر)
 براي تحقق عدالت تلاش کنیم/ به تفاوت‌ها احترام بگذاريم (خبر)
 توسعه مناسبات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با مراكز علمي ايتاليا (خبر)
 کتاب ایران بعد از توافق در ايتاليا رونمايي مي شود (خبر)
 ريیس سازمان سینمايی ايران با وزیر فعالیت‌های فرهنگی ایتالیا ديدار كرد (خبر)
 سخنراني رحیم‌پورازغدی در جمع ايرانيان مقيم ميلان (خبر)
 اتفاق منا را با هیچ منطقی نمی‌توان قبول کرد (خبر)
 تقدير وزير پيشين فرهنگ ايتاليا از حفظ آثار باستاني در ايران (خبر)
 برونته ايتاليا و دامغان ايران خواهرخوانده مي‌شوند (خبر)
  آغاز دوره آموزش زبان فارسي در رم ايتاليا (خبر)
 «ریشه‌های ایمان؛ اسلام» در ايران ساخته مي‌شود (خبر)
  فیلم «محمد رسول‌الله (ص)» یک موفقیت است (خبر)
 ايتاليا به دنبال توسعه تبادلات فرهنگي و هنري با ايران است (خبر)
 روز ملی ایران در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2015 میلان برگزار شد (خبر)
 نمايش فيلم «آسمان آبی مادرم» در ايتاليا (خبر)
 برگزاري نشست «روز جهاني قدس» در ايتاليا (خبر)
 سی‌وششمین دوره آموزش زبان فارسی در ايتاليا پايان يافت (خبر)
 همایش «نظام حقوقی در اسلام» در ايتاليا برگزار شد (خبر)
 نمايشگاه آثار هنري دانشجويان ايراني در ايتاليا برگزار شد (خبر)
 همایش «آخرالزمان در تاریخ ادیان: نظم نوین جهانی و مهدویت» در ايتاليا برگزار شد (خبر)
 ایتالیایی‌ها نسبت به ایران خوش بین هستند (خبر)
 نمايشگاه آثار هنري بيژن بصيري در تهران برگزار مي‌شود (خبر)
 نخستين دوره آموزش قرآن كريم در سوئيس برگزار مي‌شود (خبر)
 نمايشگاه آثار هنري دانشجويان ايتاليايي در تهران برپا مي‌شود (خبر)
 اكران 6 فيلم ايراني در ايتاليا (خبر)
 نقاشان ايتاليايي اصفهان را به تصوير مي‌كشند (خبر)
 آموزش اجباري زبان فارسي در دانشگاه پالرمو (خبر)
 دوره سوم ایرا‌ن‌شناسی در دانشگاه پالرمو ايتاليا برگزار شد (خبر)
 اکسپوی میلان از نگاهي ديگر (خبر)
 شش فيلم ايراني در دانشگاه ناپل اكران مي‌شود (خبر)
 نمایشگاه بین‌المللی «صنایع دستی» در فلورانس ايتاليا برگزار شد (خبر)
 سمینار «صلح در اندیشه‌های شیعی» در لوكارنو برگزار شد (خبر)
 ششمين جشنواره «فيلم خاورميانه» در ايتاليا برگزار شد (خبر)
 سي‌وششمين دوره آموزش زبان و ادبيات فارسي در ايتاليا آغاز شد (خبر)
 كتاب‌هايي با موضوع «ايران» در ايتاليا رونمايي شدند (خبر)
 برگزاري «روز ايران» در نمايشگاه بين‌المللي كتاب كودك بولونيا (خبر)
 نمايشگاه بين‌المللي كتاب كودك بولونيا آغاز به كار كرد (خبر)
 سمینار «خشت و آیینه؛ معماری ایران معاصر» در ايتاليا برگزار شد (خبر)
 ترجمه ادعيه شيعي به زبان ايتاليايي (خبر)
 سمينار بین‌المللی ایران‌شناسی در ايتاليا برگزار شد (خبر)
 هفته فيلم ايران در ايتاليا افتتاح شد (خبر)
 سفر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به ايتاليا (خبر)
 افتتاح ماه فرهنگي ايران در ايتاليا (خبر)
 افزایش تعداد کرسی‌های زبان فارسی در دانشگاه‌های ایتالیا (خبر)
 ماه فرهنگی ايران در ايتاليا افتتاح مي‌شود (خبر)
 نشست رايزنان فرهنگي كشورهاي خارجي در ايتاليا برگزار شد (خبر)
 ماه فرهنگی ایران در ایتالیا برگزار می شود (خبر)
 انتشار کتاب«ایران: شهرها، مسیرها، کاروانسرا ها» در ایتالیا (خبر)
 نمایشگاه عكس «آزادی یا تروریسم» در ايتاليا برگزار شد (خبر)
 جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامي ايران در اسپانيا برگزار شد (خبر)
 انتشار کتاب«عقائد الإمامیه» به زبان ایتالیائی در رم (خبر)
 آغاز سی و ششمين دوره آموزش زبان فارسي در ايتاليا (خبر)
 انتشار كتاب «خداشناسي» آيت الله مصباح يزدي به زبان ايتاليايي (خبر)
 بازتاب گسترده پیام مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمريكا در رسانه‌های ایتالیایی (خبر)
 آغاز اكران فيلم‌هاي ايراني از نيمه اسفند در رُم (خبر)
 مجموعه مقالات «شراتو» ايران‌شناس برجسته ايتاليايي منتشر شد (خبر)
 آيين رونمايي از ترجمه کتاب «تعالیم کلیسای کاتولیک» در ايتاليا برگزار شد (خبر)
 اعزام دانشجويان برگزيده زبان فارسي دانشگاه كالياري رم به ايران (خبر)
 جشن‌هاي ميلاد پيامبر (ص) در ايتاليا و آلمان برگزار مي‌شود (خبر)
مناسبت
 

 

گزارش تصويري
 • ديدار رييس جمهور پيشين آلباني با ابراهيمي‌تركمان
  رجب ميداني، رييس جمهور پيشين آلباني و هيأت همراه، صبح امروز با ابوذر ابراهيمي‌تركمان، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، ديدار و گفت‌وگو كردند.

 • همایش بین‌المللی «بررسی اندیشه‌های نعیم فراشری»
  نخستین دور گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و بالكان در قالب برپایی همایش بین‌المللی بررسی اندیشه‌های نعیم فراشری، شاعر و ادیب برجسته پارسی‌گوی آلباني صبح امروز (دوشنبه 14 اسفندماه) در دانشگاه تربيت مدرس تهران آغاز شد.

 • اختتاميه روزهاي فرهنگي ايران در تركمنستان
  روزهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، 20 بهمن‌ماه در سالن تئاتر درام موسیقی ملی تئاتر «مختومقلی» در عشق‎آباد به کار خود پایان داد.

 • افتتاح روزهاي فرهنگي ايران در تركمنستان
  روزهاي فرهنگي ايران در تركمنستان عصر ديروز (18 بهمن ماه) با حضور هنرمنداني از جمهوري اسلامي ايرن و تركمنستان در عشق‌آباد افتتاح شد.

 • افتتاح روزهاي فرهنگي ايران در تركمنستان
  روزهاي فرهنگي ايران در تركمنستان عصر امروز (18 بهمن ماه) با حضور وزير فرهنگ تركمنستان و رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در عشق‌آباد افتتاح شد.