English|عربي
صفحه اصلي|اروپا - آمريكا|آفريقا - عربي|آسيا - اقيانوسيه|اخبار سازمان|پيوندها|آشنایی با سازمان
يکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦


  چاپ        ارسال به دوست

تهيه فهرست نسخ خطی کتابخانه "حالت افندی " در استانبول

به همت وابستگی فرهنگی كشورمان در استانبول، فهرست نسخ خطی کتابخانه"حالت افندی" در پانصد صفحه  تهیه شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، از مجموع نسخ کتابخانة حالت افندی و نیز کتابخانة ملحقّه بدان، 218 مجلد آن در فهرست معرفی شده که ازاین تعداد نیز چهار عدد آن چاپ سنگی است. تعداد 17 نسخه متعلق به سده‌های 8 و 7ق، چهارده نسخه از سدة 9ق، پنجاه و یک نسخه از سدة 10ق، هفتادوهشت نسخه از سدة 11ق و سی نسخه از سدة 12ق معرفی شده است.

فهرست حاضر، مربوط است به نسخ موقوفة حالت افندی به  کتابخانه‌ای است که خود در مولویخانة غلطه بنا نهاده، و نیز کتابخانة ملحقة به آن، که بیشتر نسخ آن از جمله موقوفات" رویش اسرار دده" است . نسخ این کتابخانه در زمان جمهوریت، به کتابخانة سلیمانیه منتقل شد.

 

حالت افندی:

محمد سعید مشهور به حالت افندی از سیاستمداران و ادبای روزگار سلطان سلیم سوم (حک: 1222 ـ 1203ق)، سلطان مصطفی چهارم (حک: 1123 ـ 1222ق) و سلطان محمود دوم (حک: 1255 ـ 1223ق).

به سال 1174ق در استانبول به دنیا آمد. ابتدا نزد پدر خود حسین افندی که قاضی شهر قریم بود علوم مقدماتی را فراگرفت، سپس به توصیة شیخ‌الاسلام شریف افندی (1187 ـ 1186) مسلک قضا را انتخاب کرد. وی بعدها به سلک نزدیکان رئیسِ رکاب همایون، محمد راشد افندی پیوست و توانست توجه او را به خود جلب کرده و مهردار او شود. مدتی نیز نزد احمد پاشا، نایب ولایت یکی‌شهیر گذراند. بعدها در استانبول به شیخ غالب دده (م: 1213ق) در مولویخانة غلطه انتساب جست و در کوتاه زمانی علاقه شیخ غالب را به خود جلب کرد. مدتی نیز به عنوان مترجم در دیوان همایون، مسئول روابط و منسابات بین دول غربی شد و ازین راه ثروت بسیاری اندوخت، و همراه با این ثروت اندوزی، دشمنان زیادی نیز پیدا کرد. در سال 1218ق به عنوان رئیس امور مالی و کاردار سفارت، از طرف سلطان سلیم سوم روانة پاریس شد. پس از بازگشت از فرانسه، در 1221ق به عنوان رئیس الکتاب ـ مشاور امور خارجی ـ دیوان همایون برگزیده شد. در همین اثناء با گزارش محرمانه‌ای که سباستین ـ سفیر فرانسه در استانبول ـ مبنی بر ارتباط پنهانی حالت افندی با انگلیسی‌ها ارائه کرد، از سمت خود عزل و به کوتاهیه تبعید شد.

پس از گذشت یکسال از تبعید او، و همزمان عصیان سلیمان پاشا والی بغداد که منجر به سرکوب و اعدام او گردید، از طرف سلطان مصطفی چهارم بخشیده شد و مأموریت یافت تا عبدالله آغا را به مسند ولایت بغداد بنشاند. پس از موفقیت حالت افندی در برقراری آرامش در بغداد و از بین بردن وابستگان سلیمان پاشا در شهرهای اطراف چون موصول، نظر سلطان محمود دوم را مجدد به خود جلب کرد. پس از بازگشت به استانبول، به سمت کتخدای رکاب همایون ـ مسئول امور داخلی ـ برگزیده شد و روابط پنهان خود را با برخی از دول غربی از سر گرفت. حالت افندی در 1225ق به سمت نشانجی دیوان یعنی مشاور و ناظر مکاتبات و روابط خارجی سلطان محمود دوم برگزیده شد و به مرور نفوذ خود او را بر سلطان افزایش داد. وی روابط پنهانی خود را با رومیان همچنان مستحکم می‌کرد و اسباب عزل و اعدام مخالفان همچون تپه‌دنلی علی پاشا، وزیراعظم بندرلی علی پاشا، و حاجی صالح پاشا را فراهم آورد. وی همچنین در عزل شیخ‌الاسلام مکی‌زاده مصطفی عاصم افندی و چرکز خلیل افندی نقش مؤثری داشت.

در نهایت محمد سعید غالب پاشا، بر روابط پنهانی حالت افندی آگاه شد و به توصیه او، سلطان محمود دوم حالت افندی را ابتدا به بورسا و سپس به قونیه تبعید کرد و سرانجام کار در صفر 1238ق اعدام شد، و سر بریدة او را به استانبول فرستادند و در صحن مولویخانة غلطه به خاک سپردند.

حالت افندی علی رغم شخصیت سیاسی، در ادبیات و تصوف نیز دستی داشت و سرای او محل آمد و شد بزرگانی چون شیخ‌زاده اسعد افندی ـ صاحب کتابخانة گرانقدر اسعد افندی ـ بود. وی در اشعار خود حالتی تخلص می‌کرد. دیوان او با نام زینت المجالس و تواریخ آل عثمان از آثار به یادگار مانده ازوست.

 

کتابخانه حالت افندی:

حالت افندی در سال 1235ق بنای کتابخانة خود را همراه با چشمه، مکتب و مدرسه در صحن مولویخانة غلطه بنا نهاد. وی در وقفنامه‌ای که در ربیع‌الاخر همان سال تنظیم کرد ابتدا 266 نسخه وقف کرد، و بعدها در طول دو سال، 547 نسخة دیگر خریداری و به کتابخانه وقف کرد. چنانکه در وقفنامه قید شده است، حالت افندی تعیین و انتخاب کارکنان کتابخانه را بر عهده شیخ مولویخانه گذاشته است.

نسخ این کتابخانه پس از بسته شدن تکه‌ها و زاویه‌ها در  دوران جمهوریت، در سال 1927 به کتابخانه سلیمانیه منتقل شد. درین کتابخانه مجموعاً 822 نسخه خطی عربی، ترکی و فارسی، و همچنین تعداد 86 نسخة چاپ سنگی ترکی، 56 عربی و 5 فارسی موجود است. علاوه برین، تعداد 310 نسخه خطی و 28 چاپ سنگی به کتابخانة مستقلی که در 1234ق در صحن همان مولویخانه ساخته شده بود وقف شد که اغلب از موقوفات اسرار دده مولوی بوده، و درین فهرست به صورت ( [] اک ) آن را مشخص کرده‌ام.

 

مولویخانة غلطه:

مولویخانه غلطه، قدیمی ترین مولویخانة استانبول است که توسط اسکندر پاشا از دولتمردان روزگار سلطان بایزید دوم (حک: 918 ـ 886ق) در 12 محرم 897ق همراه با وقفنامة آن تنظیم و بنا نهاده شد و در طول تاریخ شاهد دخل و تصرفات بسیار بوده. بنا پس از درگذشت محمود دده ـ شیخ مولویخانه ـ در 955ق رو به ویرانی نهاد تا اینکه از طرف مولویخانه قونیه، در 1017ق شیخ سرّی عبدی دده به شیخیت مولویخانة غلطه برگزیده شده و او دست به تعمیرات اساسی این بنا زد. همراه با آتش سوزی بزرگی که در سال 1179ق در توپخانه رخ داد، این بنا نیز از بین رفت و یکی‌شهیری عثمان افندی از طرف سلطان مصطفی سوم مأمور به بنای مجدد مولویخانه شد. پس از به شیخیت رسیدن شیخ غالب دده (م: 1213ق) به در خواست او، سلطان سلیم سوم که ارادت بسیاری به طریقت مولویه داشت در 1206ق دستور نوسازی و ساخت ابنیه جدید در مولویخانه را صادر کرد. همانطور که پیش ازین نیز اشاره شد، حالت افندی نیز تعلق خاطری به مولویخانه داشت و به امر او ابنیه‌هایی در مولویخانه ساخته شد.   

 

درویش اسرار دده:

محمد بن درویش بی‌زبان، معروف به درویش اسرار و اسرار دده، از ادبا و مشایخ بزرگ طریقت مولویه. در 1162ق در استانبول به دنیا آمد. پس از تحصل علم، حدود سلل 1205ق و در زمان شیخیت غالب دده (م: 1213ق) در مولویخانة غلطه، به طریقت مولویه پیوست و تا پایان حیات در 27 رجب 1211ق، ندیم و همنشین غالب دده بود. او در طول حیات خود نسخ بسیاری جمع آوری کرد و جملگی آن را به کتابخانه مولویخانه وقف کرد. از آثار او: تذکرة شعرای مولویه که مهمترین اثر اوست و در برگیرنده زندگینامه و نمونه ابیات نزدیک به 200 شاعر طریقت مولویه است که به درخواست شیخ غالب دده نگاشت، دیوان، مثنوی مبارکنامة اسرار و فتوتنامة اسرار .

گفتنی است فهرست نسخ خطی کتابخانه های "راغب پاشا" "حکیم اوغلو" و "قاضی زاده" نیز از سوی وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانبول تهیه شده است.


٠٩:٢٦ - 1393/02/20    /    شماره : ٦١٢١٢٢    /    تعداد نمایش : ٢٥٦١


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
اخبار مرتبط
 برگزاري دومین درس‌گفتار خيام نيشابوري در استانبول (خبر)
 بررسي سيره حضرت زهرا (س) در استانبول (خبر)
 برگزاري کارگاه آموزشی «مهارت‌های زندگی» در استانبول (خبر)
 انتشار کتاب «هیاهو بر سر هیچ» به زبان ترکی استانبول (خبر)
 گشايش دفتر یادبود جان‌باختگان حادثه نفتکش سانچی در استانبول (خبر)
 جهان اسلام باید به تقویت روابط فرهنگی توجه كند (خبر)
 ديدار وابسته فرهنگی ایران با ريیس دانشگاه «اسکودار» استانبول (خبر)
 انتشار دیوان فارسی عارف چلبی به ترکی استانبولي (خبر)
 آغاز دوره‌ مقدماتی زبان فارسی در استانبول (خبر)
 کرسی زبان فارسی در دانشگاه اسکودار تركيه راه‌اندازي مي‌شود (خبر)
 ديدار ريیس دانشگاه آلتین باش تركيه با وابسته فرهنگی ایران در استانبول (خبر)
 برگزاري نشست ادبی «اندیشه‌های ادبی خیام» در استانبول (خبر)
 پایان کلاس‌های آموزش زبان فارسی در استانبول (خبر)
 اكران فیلم «پشت ابرها» در استانبول (خبر)
 اجرای موسیقی سنتی نواحی ایران در استانبول (خبر)
 همایش بین‌المللی بزرگداشت استاد شهریار در استانبول (خبر)
 انتشار کتاب «تاریخ ادبیات ایران» به زبان ترکی استانبولی (خبر)
 انتشار کتاب «ایران از نگاه ایلبر اورتایلی» در استانبول (خبر)
 سی‌وششمین نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول (خبر)
 رونمایی از 13 کتاب فارسی ترجمه شده به زبان ترکی در نمايشگاه كتاب استانبول (خبر)
 برگزاری مراسم اربعین حسینی در استانبول (خبر)
 انجمن مترجمان فارسی در تركيه راه‌اندازي مي‌شود (خبر)
 سی‌و‌ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول گشایش یافت (خبر)
 فرهنگ و تمدن ايراني‌ ـ اسلامي در بشيكتاش استانبول معرفي مي‌شود (خبر)
 سی‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول افتتاح مي‌شود (خبر)
 خواستار توسعه همكاري‌هاي علمي با ايران هستيم (خبر)
 آغاز دوره‌های آموزش زبان فارسی در استانبول (خبر)
 نمايش شاهنامه به روايت نقاشي در استانبول (خبر)
 كتابي درباره سردار سليماني خواهم نوشت (خبر)
 آموزش زبان فارسي در دانشکده الهیات مارمارا استانبول (خبر)
 حافظ‌خوانی در استانبول (خبر)
 همکاری سازمان‌هاي فرهنگ و ارتباطات اسلامي و دیانت ترکیه (خبر)
 انتشار کتاب «شعله‌ طور» به زبان ترکی استانبولی (خبر)
 حضور ميليوني عزاداران حسيني در هالکالی استانبول (خبر)
 برگزاري همايش روز جهانی علی اصغر (ع) در استانبول (خبر)
 آيين بزرگداشت عید غدیر خم در استانبول برگزار مي‌شود (خبر)
 آموزش زبان فارسي در استانبول (خبر)
 شركت فارسي‌آموزان استانبولي در دوره دانش‌افزایی دانشگاه تبریز (خبر)
 برپايي نمایشگاه «مهر» در استانبول (خبر)
 راه‌اندازی سایت کتابخانه مجازی تركيه (خبر)
 اعلام آمادگي تلویزیون «اولوسال» استانبول براي همكاري با ايران (خبر)
 انتشار سی‌وسومین شماره مجله «آشنا» در آنكارا (خبر)
 انتشار کتاب «پايی كه جا ماند» به زبان ترکی استانبولی (خبر)
 روابط علمي و دانشگاهي ايران و تركيه گسترش مي‌يابد (خبر)
 رونمايي از كتاب «نقش شیعه در تمدن اسلام و ایران» به زبان ترکی استانبولي (خبر)
 برگزاري نشست امام صادق (ع) و تجدید حیات اسلام در استانبول (خبر)
 برگزاري نشست «علمای دین و صیانت از هویت اسلامی» در استانبول (خبر)
  دیدار دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با علماي شیعی ترکیه (خبر)
 ديدار آیت‌الله اراکی با شخصيت‌هاي ديني و فرهنگي تركيه (خبر)
 تعامل علماي ديني گامي مؤثر براي وحدت امت اسلام است (خبر)
 برگزاري کنفرانس «روز جهانی قدس» در استانبول (خبر)
 برپايي نمايشگاه عکس «ایران و ایرانیان» در استانبول (خبر)
 جشن حمایت از کودکان نیازمند در استانبول برگزار شد (خبر)
 اساتيد زبان فارسي استانبول حمله تروریستی تهران را محكوم كردند (خبر)
 همدردی جامعه هنری ایرانیان مقيم استانبول با خانواده‌های شهدای تروریستی (خبر)
  اتحادیه علمای ترکیه حادثه تروریستی تهران را محکوم كرد (خبر)
 نمایشگاه عکس ایران در استانبول برپا مي‌شود (خبر)
 تركيه به توان علمی جمهوری اسلامی ایران واقف است (خبر)
 نمايش نقاشی هنرمندان ایرانی در استانبول (خبر)
 انتشار جلد 13 تفسیر المیزان به زبان تركي استانبولي (خبر)
 برگزاری همایش ارتباطات ایران و ترکیه در استانبول (خبر)
 پايان هفته فرهنگی ایران در استانبول (خبر)
 آموزش هنر سنتي ايراني در استانبول (خبر)
 آموزش قلم‌زنی در استانبول (خبر)
 رونمایی از تندیس تاریخی «مال تپه» استانبول (خبر)
 هفته فرهنگی ایران در استانبول افتتاح شد (خبر)
 اشتياق زيادي به يادگيري زبان فارسي دارم (خبر)
  آغاز دوره‌ آموزشی «فارسی صحبت کنیم» در استانبول (خبر)
 آموزش زبان فارسی در استانبول (خبر)
 فارسی صحبت کنید (خبر)
 آغاز دوره جدید آموزش زبان فارسی در استانبول (خبر)
 بررسي تاریخ ادبیات ایران در استانبول (خبر)
 برگزاری نشست ادبیات معاصر ایران در استانبول (خبر)
 انتشار کتاب «سعدی شیرازی» به زبان ترکی استانبولی (خبر)
 عرضه 3 کتاب از امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در جشنواره کتاب استانبول (خبر)
 ايران میهمان ویژه جشنواره «کتاب، چای و قهوه» استانبول (خبر)
 سینما از نگاه عباس کیارستمی در استانبول (خبر)
 طنين آواي موسيقي ايراني در استانبول (خبر)
 انتشار جملات قصار مقام معظم رهبری به زبان ترکی استانبولی (خبر)
 انتشار کتاب «سفرنامه ایران» در استانبول (خبر)
 ترجمه کتاب حکمت اشراق به زبان ترکی استانبولی (خبر)
 تشيیع پیکر بنیان‌گذار حرکت زینبیه در ترکیه (خبر)
 غنای فرهنگی زبان عثمانی از فارسي است (خبر)
 افتخار می‌کنم كه اصالت ایرانی دارم/اولويت ما همكاري دانشگاهي (خبر)
 نمایشگاه‌های مشترك هنري در تركيه برگزار مي‌‌شود (خبر)
 ديدار وابسته فرهنگي ايران در استانبول با ریيس دانشگاه «9 ایلول» ازمير (خبر)
 برپايي نمايشگاه نقاشی‌خط ایرانی در استانبول (خبر)
 ترجمه کتاب «حلیةالقرآن» به زبان ترکی استانبولی (خبر)
  ابراز همدردي شخصيت‌هاي ديني تركيه با ملت ايران (خبر)
  تقدير از كارآفرين معلولان و «به رنگ خدا» در استانبول (خبر)
 امانتداری و اخلاق رسانه‌ای را در انعکاس اخبار رعايت مي كنيم (خبر)
 بزرگداشت آیت‌الله موسوی‌اردبیلی در استانبول (خبر)
 انتشار کتاب «قطره از دریا نشان می‌دهد» به زبان ترکی استانبولي (خبر)
 آسيب‌شناسي ترجمه زبان فارسی در ترکیه (خبر)
 رونمایی از ترجمه آثار نویسندگان ایرانی به زبان ترکی استانبولی (خبر)
 شركت ايران در نمايشگاه بین‌المللی كتاب استانبول (خبر)
 بررسی زبان و ادبیات فارسی در استانبول (خبر)
 ایرانیان‌ از ابتدا دل‌ به‌ اسلام سپردند (خبر)
 بازدید معاونان بنیاد سعدی از مرکز انتشاراتی چاملیجا تركيه (خبر)
 تأكيد مفتی اعظم استانبول بر نقش مؤثر ايران در جهان اسلام (خبر)
 افتتاح نمایشگاه «نقاشی خط» هنرمند ايراني در استانبول (خبر)
 اكران فيلم «محمد رسول‌الله (ص)» در استانبول (خبر)
  اسلام را از ايران آموختيم (خبر)
 فعاليت‌هاي فرهنگي ايران در تركيه افزايش مي‌يابد (خبر)
 محبت اهل بیت (ع) رمز وحدت امت اسلامی است (خبر)
 توسعه صنعت گردشگري ايران و تركيه (خبر)
 کاروان سوخته در استانبول (خبر)
 آغاز آموزش زبان فارسی در استانبول (خبر)
 ديدار سرکنسول و وابسته فرهنگی کشورمان با اساتید زبان فارسی استانبول (خبر)
 دولت و ملت تركيه از مواضع ايران در قبال كودتا سپاسگزار است (خبر)
 انتشار نخستين شماره فصلنامه «ایرانیات» به زبان تركي استانبولي (خبر)
 پژوهش در جهان اسلام بدون فهم زبان فارسي ممكن نيست (خبر)
 شركت فارسی‌آموزان تركيه‌اي در دوره دانش‌افزایی در تهران (خبر)
 انتشار کتاب «ایران در یک نگاه» به زبان ترکی استانبولی (خبر)
 روح‌الله حجازي: دليل موفقیت سینماي ایران توجه به ارزش‌های اجتماعی و دینی است (خبر)
 ديدار سرپرست سازمان اوقاف با رييس سازمان ديانت تركيه (خبر)
 پايان دوره آموزش زبان فارسی در استانبول (خبر)
 پايان بیست‌ودومین دوره کلاس‌های آزاد آموزش زبان فارسی در ارمنستان (خبر)
 اعزام فعالان علمی و فرهنگی ترکیه به ایران (خبر)
 نمايش دستاوردهاي فرهنگي ايران در استانبول (خبر)
 سينماي ايران با تكيه بر هویت اسلامی است (خبر)
  «هفته فیلم ایران» در استانبول برگزار شد (خبر)
 تشكيل انجمن فرهنگ و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول (خبر)
 راه‌اندازي انجمن فرهنگ، هنر و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول (خبر)
 توسعه علمي ـ دانشگاهي با ایران در اولويت دانشگاه استانبول است (خبر)
 بررسي ابعاد شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) در استانبول (خبر)
 همایش «ارتباطات ایران و عثمانی در گذر تاریخ» در استانبول برگزار شد (خبر)
 بررسي «جایگاه دیپلماسی ایران در سیر تحولات منطقه» در استانبول (خبر)
 برپايي هفت‌سين در استانداري استانبول (خبر)
 نمایشگاه «آذرنگاری» در استانبول برپا شد (خبر)
 انتشار ویژه‌نامه «معرفی ایران معاصر» در تركيه (خبر)
 کتاب «شیعه در اسلام» در استانبول تجدید چاپ شد (خبر)
 آغاز هفتمین دوره آموزش زبان فارسی در استانبول (خبر)
 بررسي «سیر تحول داستان‌های کوتاه بعد از مشروطیت در ایران» در استانبول (خبر)
 پايان دوره دانش‌افزایی زبان فارسی در استانبول (خبر)
 اعطاي گواهینامه به فارغ‌التحصیلان فارسي آموز در استانبول (خبر)
 بزرگداشت پيروزي انقلاب اسلامي در استانبول (خبر)
 کانال «12» ترکیه افتتاح شد (خبر)
 جشنواره فرهنگي و هنري در استانبول برگزار مي‌شود (خبر)
 پایان هفتمين دوره‌ آموزش زبان فارسی در استانبول (خبر)
 وابستگی فرهنگی ایران در استانبول به تبيين موضوع زن در سینمای ایران پرداخت (خبر)
 مراسم ویژه آغاز امامت حضرت مهدی (عج) در استانبول برگزار شد (خبر)
 همایش «از نی تا نیستان» در استانبول برگزار شد (خبر)
 کتاب «72 سخن عاشورایی» به ترکی استانبولی چاپ شد (خبر)
 همایش «صبر و مقاومت در سایه‌سار مکتب اهل بیت (ع)» در استانبول (خبر)
 همایش بين‌المللي «اسلام و دموكراسي» در ترکیه برگزار شد (خبر)
 استقبال از آثار فرهنگی ایران در نمایشگاه CNR Expo استانبول (خبر)
 کلاس آموزش زبان و ادبیات فارسی در منطقه مال‌تپه استانبول برگزار شد (خبر)
 ايران همایش «اسلام و دموکراسی» را در تركيه برگزار مي‌كند (خبر)
 زبان فارسي واحد رسمي دانشگاه یلدیز تکنیک استانبول شد (خبر)
 دانشگاه يیلدیز تکنیک استانبول خواستار توسعه همكاري‌با ايران است (خبر)
 «فارسی صحبت کنیم» آغاز شد (خبر)
 تمجيد ريیس دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه معمار سینان تركيه از هنر ايراني (خبر)
 برگزاري همایش بین‌المللی ترکیه و مسلمانان آسیای جنوبی در استانبول (خبر)
 آغاز دوره آموزش زبان فارسی در استانبول (خبر)
 قدرداني سازمان ارسیکا از فعاليت‌هاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي (خبر)
 کتاب «شرح اسم» به زبان ترکی استانبولی منتشر شد (خبر)
 افتتاح نمایشگاه آثار هنرمند ایرانی در استانبول (خبر)
 بیش از 5 هزار نسخ خطی به زبان فارسی در استانبول نگهداري مي شود (خبر)
 هيأت علمي و فرهنگي ايران با ریيس دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول ديدار كرد (خبر)
 هفتمین دوره همایش دوسالانه انجمن مطالعات جوامع فارسی در تركيه برگزار شد (خبر)
 تقويت روابط فرهنگي کتابخانه سلیمانیه استانبول با کتابخانه‌هاي ايران (خبر)
 تجليل از برگزيدگان مسابقات قرآن كريم در استانبول (خبر)
 شب رمضان ایرانی در استانبول برگزار شد (خبر)
 «شب ايران» در استانبول برپا شود (خبر)
 نمایشگاه «از فرش تا عرش» در استانبول برگزار شد (خبر)
 نمایشگاه بین‌المللی «از عرش تا فرش» در استانبول برگزار مي‌شود (خبر)
 اتاق ايران در دانشگاه معمار سينان تركيه راه‌اندازي مي‌شود (خبر)
 وجود 20 هزار نسخ خطی به زبان فارسی در تركيه (خبر)
 آغاز فصل نوين همكاري‌هاي مؤسسه فرهنگی و علمی استانبول با وابستگي فرهنگي ايران (خبر)
 آماده معرفی تمدن ایران اسلامی با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي هستيم (خبر)
 وابسته فرهنگی ایران از دانشگاه استانبول ديدار كرد (خبر)
 انتشار کتاب «زبان مطبوعات» به زبان فارسی در تركيه (خبر)
 کنفرانس شناخت ابعاد شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) در تركيه برگزار شد (خبر)
 بررسي «جایگاه زبان فارسی در ادبیات عثمانی» در استانبول (خبر)
 زبان فارسي پشتوانه فرهنگ ايران و استانبول است (خبر)
 راه اندازی سايت زبان فارسی در استانبول (خبر)
 انتشار کتاب آموزش زبان فارسی در استانبول (خبر)
 آواي «مثل باران» در استانبول طنين‌انداز شد (خبر)
 اهداء كتب فهارس نسخ خطي فارسي به كتابخانه سليمانيه استانبول (خبر)
 انتشار کتاب «تاریخ ادبیات ایران» در استانبول (خبر)
 زبان فارسی، زبان ادبی و دیوانی عثمانیان (خبر)
 آغاز دوره زمستان آموزش زبان فارسی در استانبول (خبر)
 راه‌اندازي انجمن خطاطان اسلامي در استانبول (خبر)
 سفر به تراکیا بر بال شعر و ادب فارسی (خبر)
 آموزش خوشنویسی خط نستعلیق در استانبول (خبر)
 انتشار کتاب آموزش زبان فارسی در استانبول (خبر)
 دوره آموزش زبان فارسی در استانبول برگزار شد (خبر)
 درخشش مینیاتور ایراني در پندیك استانبول (خبر)
 عزاداری شیعیان ترکیه در میدان حالکالی استانبول (خبر)
 برگزاري مراسم بزرگداشت حافظ در دانشگاه استانبول (خبر)
 آغاز دوره جدیدآموزش زبان فارسی در استانبول (خبر)
 هيأت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به رياست آيت‌الله تسخيري عازم تركيه شد (خبر)
 برگزاري دوره تربیت مدرس قرآن بانوان دراستانبول (خبر)
 تجليل از نخبگان ايراني مقيم تركيه در استانبول (خبر)
 برگزاري نشست " تبیین اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) در استانبول (خبر)
 پاسداشت مقام فردوسي، خيام و سعدي در دانشگاه اگه ازمیر ترکیه (خبر)
 تفاهم نامه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با مرکز آرسیکا در استانبول امضاء شد (خبر)
 دريافت لوح تقدير مادر نمونه ايراني از سوي وابستگي فرهنگي ايران در استانبول (خبر)
 پاسداشت بزرگان ادب پارسی در استانبول (خبر)
 آئین گشایش نمایشگاه خط نقاشی و صنایع دستی و هنری ایران در استانبول (خبر)
مناسبت
 

 

گزارش تصويري
 • اختتاميه روزهاي فرهنگي ايران در تركمنستان
  روزهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، 20 بهمن‌ماه در سالن تئاتر درام موسیقی ملی تئاتر «مختومقلی» در عشق‎آباد به کار خود پایان داد.

 • افتتاح روزهاي فرهنگي ايران در تركمنستان
  روزهاي فرهنگي ايران در تركمنستان عصر ديروز (18 بهمن ماه) با حضور هنرمنداني از جمهوري اسلامي ايرن و تركمنستان در عشق‌آباد افتتاح شد.

 • افتتاح روزهاي فرهنگي ايران در تركمنستان
  روزهاي فرهنگي ايران در تركمنستان عصر امروز (18 بهمن ماه) با حضور وزير فرهنگ تركمنستان و رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در عشق‌آباد افتتاح شد.

 • همايش «قدس، پايتخت صلح اديان»
  همايش «قدس، پايتخت صلح اديان»، صبح امروز (11 بهمن‌ماه) با حضور ابوذر ابراهيمي‌تركمان و شخصيت‌ها، مقامات علمي و ديني كشورمان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزار شد.

 • همايش «قدس، پايتخت صلح اديان»
  همايش «قدس، پايتخت صلح اديان»، صبح امروز (11 بهمن‌ماه) با حضور ابوذر ابراهيمي‌تركمان و شخصيت‌ها، مقامات علمي و ديني كشورمان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزار شد.